Cảm Âm Nụ Hôn Và Nước Mắt

MenuGiới thiệuSáo trúc Trung HoaHọc sáo trúcThư viện âm nhạcCông vắt âm nhạcCảm âm bài xích hátLời bài bác hátSheet bài bác hátBeat nhạcTài liệu

Bạn đang xem: Cảm âm nụ hôn và nước mắt

*
Loading...
cảm âm sáo trúc, Cảm âm sao trúc bài Nụ hôn cùng nước mắt, fa sol, la sol, Nụ hôn và nước đôi mắt cảm âm sao trúc, sol la

nhạc dạo:

rế đô là sol la đô la sol lá rêrề lá lá sol fa đố sol lala sol la đô rê fa mi đồ gia dụng rêđố la sol đố lasol lá rề fà sol mi đồ gia dụng rê

bắt đầu:

là rê rê thiết bị rê là ngươi mi rề mifa’ fa’ fa’ mày rê đòlà rê rê đồ gia dụng rê là mày mi rề mifa’ fa’fa mi fa sol

sol sol sol fa sol lá sol rềlá lá rê đồ rế làsol rế trang bị mí rê trang bị rê

fa sol lá đố mê mẩn là đố sisol mì mì sol la la larề sol la sí

đồ mí rê đô rê


*

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/buygenericlist.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-con-mua-thoang-qua-m-tp.jpg?fit=300%2C225&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/buygenericlist.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-con-mua-thoang-qua-m-tp.jpg?fit=480%2C360&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="2318143483" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>

Xem thêm: Kích Thước Bàn Học Đôi Đẹp Bh6817, Tích Hợp Cùng Hệ Thống Giá Sách

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i1.wp.com/buygenericlist.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-nua-vang-trang.jpg?fit=300%2C229&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/buygenericlist.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-nua-vang-trang.jpg?fit=450%2C344&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="2318143483" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>
*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i2.wp.com/buygenericlist.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-huong-dem-bay-xa-hari-won.png?fit=300%2C176&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/buygenericlist.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-huong-dem-bay-xa-hari-won.png?fit=806%2C473&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="2318143483" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>
*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/buygenericlist.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-mon-qua-vo-gia.jpg?fit=300%2C200&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/buygenericlist.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-mon-qua-vo-gia.jpg?fit=600%2C400&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="2318143483" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>
*

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i2.wp.com/buygenericlist.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-em-nho-anh-nhieu.jpg?fit=251%2C201&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/buygenericlist.com/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-em-nho-anh-nhieu.jpg?fit=251%2C201&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="2318143483" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>