Đề kiểm tra toán lớp 1 học kỳ 2

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Cánh diều

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Cánh diều

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 1- Đề thi Toán lớp 1 giữa kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 2
Top 10 Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 1 bao gồm đáp án
Trang trước
Trang sau

Để học tốt môn Toán lớp 1, phần dưới đấy là Top 10 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 tinh lọc gồm những đề khám nghiệm cơ bản, cải thiện có đáp án. Hy vọng với cỗ đề thi này để giúp đỡ học sinh ôn luyện để đạt điểm cao trong những bài thi môn Toán lớp 1.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra toán lớp 1 học kỳ 2

Tải về

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ bạn dạng - Đề 1)

Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1. Đặt tính rồi tính:


32 + 42 94 - 21 50 + 38 67 – 3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 2. Viết số phù hợp vào ô trống:

*
Bài 3. a) Khoanh tròn vào số bé xíu nhất: 81 75 90 51 b) Khoanh tròn vào số bự nhất: 62 70 68 59 c) Đúng ghi (Đ), không đúng ghi (S): Số tức thời sau của 23 là 24 .... Số ngay tức khắc sau của 84 là 83 .... Số tức tốc sau của 79 là 70 .... Số ngay lập tức sau của 98 là 99 .... Số liền sau của 99 là 100.... Bài 4. An bao gồm 19 trái táo, An mang lại em 7 quả. Hỏi An còn từng nào quả táo khuyết ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 5. Tính: 36 + 32 – 15 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48 – 23 + 12 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18cm + 41cm + 20cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………… 97cm – 32cm – 2cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 6. Điền số thích hợp vào địa điểm chấm:88 - ……… 9……… - 12 = 73 ……… - 56 = 41


Bài 7. công ty Lan nuôi 64 con gà cùng vịt, trong số ấy có 4 chục nhỏ gà. Hỏi bên Lan nuôi bao nhiêu con vịt?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 8. mỗi hình vẽ sau đây có từng nào đoạn thẳng ?

*
Có ........ đoạn thẳng
*
Có ........ đoạn thẳngXem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 tất cả đáp án (Cơ bạn dạng - Đề 1)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ bản - Đề 2)

Bài 1. a) Điền số tương thích vào địa điểm chấm: 60; …; …; …; 64; 65; …; 67; …; …; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80 b) Viết thành các số: tư mươi ba: tía mươi hai: Chín mươi bảy: nhị mươi tám: Sáu mươi chín: Tám mươi tư: Bài 2. a) Đặt tính rồi tính:45 + 34 56 - đôi mươi 18 + 71 74 - 3 b) 58cm + 40cm = ................ 57 + 2 - 4 = ...............


Bài 3. Điền vết >, 63 .... 60 95 .... 99 88 – 45 .... 63 – 2 17 – 2 .... 68 – 54 49 – 2 .... 50 – 3Bài 4. Tính: 50 + 30 + 6 = .......... 86 – 30 – 6 = .......... 60 + 20 + 5 = ........... 90 – 30 + 5 = .......... 86 – 6 – 30 = .......... 56 + trăng tròn + 3 = ...........Bài 5. Mẹ hái được 85 quả hồng, chị em đã chào bán 60 trái hồng. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả hồng ? Bài 6. Lan có 1 chục cái kẹo. Bà nội nêm thêm 3 mẫu nữa. Hoa cho chính mình 2 cái. Hỏi Hoa còn bao nhiêu cái kẹo? Bài 7. Tìm số gồm hai chữ số, biết chữ số hàng chục là số lớn nhất có một chữ số. Chữ số hàng đơn vị chức năng kém chữ số hàng chục là 4.Bài 8. Vẽ thêm một đoạn thẳng nhằm có: Một hình vuông vắn và một hình tam giác ?

*
Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 tất cả đáp án (Cơ bạn dạng - Đề 2)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 3)

Bài 1. a) Viết thành các số: Năm mươi tứ : ………Mười : ………Bảy mươi kiểu mẫu : ………Một trăm : ……b) Khoanh tròn số bé xíu nhất : 54; 29;45;37 c) Viết những số 62; 81; 38; 73; 16; 83; 29 theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ xíu đến lớn. Bài 2. a) Nối số cùng với phép tính thích hợp :

*

b) Đặt tính rồi tính : 3 + 63 99 – 48 54 + 45 65 – 23 c) Tính : 27 + 12 – 4 = ………………38 – 32 + 32 = ………………... 28cm + 25cm + 14cm = …………..56cm – 6cm + 7cm = ………….Bài 3. Đồng hồ nước chỉ mấy giờ ?
*
Bài 4. Viết , = 27 ……… 31 99 ……… 100 94 – 4 ……… 80 18 ……… đôi mươi – 10 56 – 14 ……… 46 – 14 25 + 41 ……… 41 + 25 Bài 5.
*
Hình vẽ bên có: ……… hình tam giác ……… hình vuông vắn ……… hình tròn trụ Bài 6. Lớp em có 24 học viên nữ, 21 học sinh nam. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu học tập sinh? Bài 7. Một sợi dây dài 25cm. Lan cắt đi 5cm. Hỏi sợi dây còn lại dài mấy xăng - ti - mét? Bài 8. Tính nhẩm : 43 + 6 = ……………60 – đôi mươi = ………….. 50 + 30 = …………... 29 – 9 = …………...Bài 9. Tính nhanh: 3 + 6 + 7 + 4 = 19 + 17 + 13 + 11 = 99 + 97 + 98 + 96 = Bài 10. cho các chữ số 5, 3, 4, 1, 2. Hãy viết các số gồm hai chữ số không giống nhau.Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 3)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ bản - Đề 4)

Bài 1. Viết số : a) Viết các số từ bỏ 89 cho 100 : b) Viết số vào địa điểm chấm: Số ngay tức khắc trước của 99 là …… ; 70 bao gồm …… chục và … đơn vị chức năng Số ngay thức thì sau của 99 là ……… ; 81 gồm ……chục cùng … đơn vị chức năng Bài 2. a) Tính nhẩm:3 + 36 = ……... 45 – 20 = ……... 50 + 37 = ……… 99 – 9 = …… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 98 – 6100 – 35 Bài 3. 79 ……… 74 56 ……... 50 + 6 60 ……… 95 32 – 2 …….. 32 + 2 Bài 4.

*
Hình vẽ bên có : ………… hình tam giác ………… hình vuông Bài 5. Trong vườn công ty em bao gồm 26 cây cam cùng cây bưởi, trong số đó có 15 cây cam. Hỏi trong vườn nhà em có bao nhiêu cây bưởi? bài bác 6. Viết các số tất cả hai chữ số nhưng chữ số hàng đơn vị chức năng hơn chữ số hàng chục là 3.Bài 7. Tính:a) 64 + 35 – 19 = b) 98 – 23 – 35 = Bài 8. Mai gồm 25 loại kẹo, chị cho thêm Mai 14 cái nữa, Mai cho mình 6 cái. Hỏi Mai có tất cả bao nhiêu cái kẹo?Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 bao gồm đáp án (Cơ bạn dạng - Đề 4)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ bản - Đề 5)

Bài 1. Điền vào vị trí chấm:a) Số nhỏ xíu nhất có hai chữ số là: …………………………………………………………….b) Số ngay thức thì trước của số lớn số 1 có một chữ số là: ………………………………………………c) Số liền sau của số bé dại nhất tất cả hai chữ số là: …………………………………………………d) Số tròn chục lớn số 1 có hai chữ số là:…………………………………………………………..Bài 2. Đặt tính rồi tính: 56 + 43 79 – 2 4 + 82 65 – 23 Bài 3. Tính : 40 + 20 – 40 = …………… 38 – 8 + 7 = ……………….55 – 10 + 4 = ……………25 + 12 + 2 = ……………….25cm + 14cm = ……………...56cm – 6cm + 7cm = ………….48 cm + 21cm = ……………..74cm – 4cm + 3cm = ………….Bài 4. Nam bao gồm 36 viên bi tất cả bi xanh với bi đỏ, trong những số ấy có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam có mấy viên bi đỏ ? Bài 5. Một cửa hàng có 95 quyển vở , cửa hàng đã chào bán bốn chục quyển vở . Hỏi shop còn lại từng nào quyển vở ? Bài 6. Một quyển sách bao gồm 65 trang, Lan đang đọc không còn 35 trang. Hỏi Lan còn yêu cầu đọc từng nào trang nữa thì không còn quyển sách ? Bài 7. Với các số 0; 3; 4 hãy viết toàn bộ các số có hai chữ số khác biệt ?Bài 8. Viết số phù hợp vào khu vực chấm: Xem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 gồm đáp án (Cơ phiên bản - Đề 5)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 1)

Bài 1. . cho các số 28; 17; 10; 90; 55; 72; 42; 83; 18. A) Số nhỏ dại nhất trong hàng số bên trên là số như thế nào ? b) Số lớn số 1 trong hàng số trên là số làm sao ? c) chuẩn bị xếp những số theo thứ tự tăng mạnh ? Bài 2. . a) Tính : 31 + 14 = ……….. 36 – 21 = …………87 + 12 = ………… 14 + 31 = ……….. 36 – 15 = …………87 – 12 = ………… 62 + 3 = ……….. 55 – 2 = …………90 + 8 = …………62 + 30 = ……….. 55 – trăng tròn = …………90 – 80 = ………… b) Viết số thích hợp vào địa điểm chấm : 50 + …. = 5049 – … = 40 49 – …. = 9 …. + …. = 4075 = …. + …..60 – ….. > 40Bài 3. . Em hãy quan sát vào những tờ lịch với điền vào nơi trống :

*
a) Nếu hôm nay là thứ tư thì: Ngày trong ngày hôm qua là máy ……….. Ngày mai là trang bị ……………………………………………………………………….. Ngày hôm kia là máy ……………………………………………………………………….. Ngày tê là thiết bị ……………………………………………………………………….. B) sản phẩm công nghệ năm , ngày ..............., mon ............. Sản phẩm công nghệ .............., ngày 11 , tháng ................Bài 4. .Kì nghỉ ngơi hè, Lan về quê thăm ông bà không còn 2 tuần lễ và 3 ngày . Hỏi Lan đang ở quê toàn bộ mấy ngày ?Bài 5. . Vẽ đoạn trực tiếp AB tất cả độ dài bằng 10 cm.Bài 6. .

Xem thêm: Ớ 15 Tượng Gốm Trang Trí Tiểu Cảnh, Trang Trí Bể Cá Bán 12,743Đ

Số ?
*
Hình bên bao gồm : …….. Hình tam giác …….. Hình vuông vắn Bài 7. . nam có một số trong những bi là số lớn số 1 có nhì chữ số tương đương nhau. Hải có thấp hơn Nam 17 viên bi. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?Bài 8. .Trên sân nhà Lan có một trong những gà và một trong những chó. Lan đếm được tất cả 8 chân vừa gà, vừa chó. Hỏi trên sân tất cả mấy bé gà, mấy nhỏ chó?Xem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 1)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 2)

Bài 1. Tính:

65 – 23 + 42 = ...........11 + 46 – 27 = ........... 36 + 25 – 10 = ...........40 + 37 + 23 = ........... 41 + 28 + 15 = ...........99 – 72 + 26 = ........... 55 + 22 – 12 = ...........13 + 25 – 7 = .............Bài 2. Tính: a) 7 + 3 + 40 – 20 + 60 – 40 b) 20 + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50)Bài 3. Điền lốt >, 31 + 25 .... 90 – 2381 – 40 .... 30 + 12 42 + 25 .... 95 – 3031 + 25 .... 70 – 19Bài 4. tìm số gồm hai chữ số, chữ số hàng trăm là số đứng ngay tức khắc sau số 5. Chữ số hàng đơn vị chức năng là số đứng lập tức trước số 1.Bài 5. công ty Mai có 30 cái bút, bà bầu mua thêm một chục chiếc nữa. Hỏi bên Mai có tất cả bao nhiêu cái bút?Bài 6. nhị hộp cây viết chì có toàn bộ 7 chục cái. Hộp thứ nhất có 25 cái. Hỏi hộp thiết bị hai tất cả bao nhiêu cái cây viết chì?Bài 7. cho những số 40, 20, 30, 90. Hãy lập những phép tính đúng gồm chứa cả tư số trên.Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 2)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 3)

Bài 1. Điền vào khu vực chấm : a) Số lớn số 1 có 2 chữ số là ………………………………………… b) Số lẻ lớn số 1 có 2 chữ số là………………………………………… c) những số bao gồm 2 chữ số nhưng tổng 2 chữ số là 9 là ………………………… d) Số tức khắc trước của 90 là ………… ; 17 bao gồm ………… chục cùng …………đơn vị Số ngay tức thì sau của 99 là ………… ; 50 có ………… chục với …………đơn vị e) Viết những số tròn chục: …………………………………………………………..Bài 2. a) Tính : 3 + 36 = ……... 45 – 20 = ………50 + 37 = ……… 99 – 9 = ……… 17 – 16 = ………3 + 82 = ………17 + 14 – 14 = ……………38 centimet – 10cm = …………… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 84 – 4 91 + 7 Bài 3. Viết > ; a) 39 ……… 74 89 …… 98 56 ……... 50 + 6 68 ……… 66 99 ……100 32 – 2 … 32 + 2 b) 18 + 42 Bài 4. Một đoạn dây tương đối dài 18cm , bị giảm ngắn đi 5cm . Hỏi đoạn dây sót lại dài mấy xăng ti mét ?Bài 5. Dũng có 39 nhãn vở. Sau khi cho bạn thì Dũng còn lại 11 nhãn vở. Hỏi Dũng đã cho mình bao nhiêu loại nhãn vở?Bài 6. trong đợt thi đua vừa rồi bạn phái mạnh giành được số điểm 10 đúng bằng số nhỏ tuổi nhất gồm hai chữ số như thể nhau cùng với 9. Chúng ta Hằng giành được số điểm 10 đúng bằng số lớn nhất có một chữ số cộng với 10. Hỏi mỗi các bạn giành được bao nhiêu điểm 10?Bài 7. Hình vẽ dưới đây, có bao nhiêu đoạn thẳng? bao nhiêu hình tam giác?

*
Bài 8. máy năm của 1 tuần là ngày 21 vào tháng. Hỏi thiết bị sau của tuần tức thì sau là ngày như thế nào trong tháng?Xem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 4)

Bài 1. a) Viết các số thoải mái và tự nhiên có nhì chữ số như thể nhau. B) Số béo nhất, bé bỏng nhất có 2 chữ số giống như nhau là số nào? c) Số to nhất, bé nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau là số nào?Bài 2. cho các số: 60; 70; 65; 18; 35; 96; 72 a) chuẩn bị xếp những số bên trên theo đồ vật tự tăng dần. B) sắp tới xếp những số trên theo lắp thêm tự giảm dần.Bài 3. Viết số thích hợp vào vị trí chấm: - Số ngay tức khắc trước số 24 là: …… - Số tròn chục ngay thức thì sau số 28 là: ………- Số liền sau số 88 là: ……... - Số tròn chục ngay lập tức trước số 33 là: …….Bài 4. Cho tía số 7; 3 cùng 10. Hãy cần sử dụng dấu +; - để viết thành các phép tính đúng.Bài 5. Tính: 50 + 24 – 13 = 56 – 26 + trăng tròn = 34 + 5 – trăng tròn = 44 – 44 + 23 = Bài 6. An hơn Tùng 3 tuổi. Hiểu được An 10 tuổi. Hỏi Tùng từng nào tuổi?Bài 7. Tìm một số biết rằng đem số đó cộng với 5 rồi trừ đi 8 được hiệu quả là 11?Bài 8. hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác?

*
Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 tất cả đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 5)

Bài 1. Đặt tính rồi tính.24 + 35 52 + 3677 – 43 58 – 35..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 2. Điền lốt >, 35 + 3 ............... 3754 + 4 ................ 45 + 324 + 5 ............... 29 37 – 3 ................ 32 + 3 Bài 3. Tính:22 centimet + 32 centimet = ...........40 cm + 50 cm = ...........80 centimet - 50 cm = ................ 62 centimet - 12 centimet = ...............Bài 4. a) Đồng hồ chỉ mấy giờ?

*
b) dịp 7 tiếng kim phút chỉ vào số .... , kim giờ đồng hồ chỉ vào số ..... Dịp 11 tiếng kim phút chỉ vào số .... , kim giờ đồng hồ chỉ vào số ..... Cơ hội 12 giờ đồng hồ kim phút chỉ vào số .... , kim tiếng chỉ vào số ..... Lúc 3h kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số .....Bài 5. Viết những số 38; 40; 25; 71; 46; 84; 73; 91; 98; 10; 9 theo lắp thêm tự: a) Từ lớn đến bé: b) Từ bé xíu đến lớn: ..............................................................................................................................................Bài 6. Lớp 1A gồm 24 học tập sinh. Lớp 1B tất cả 21 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh?........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 7. Giải bài toán theo tóm tắt sau:Có : 37 hình tròn trụ Tô màu: 24 hình tròn không tô màu:..........hình tròn? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 8. Điền số thích hợp vào khu vực chấm.
*
Hình tiếp sau đây có: ........... Hình chữ nhật ............hình tam giácBài 9. Cho những số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm những cặp nhị số sao để cho khi cùng hai số kia thì có tác dụng là 90. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Xem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 gồm đáp án (Nâng cao - Đề 5)

Tải về