ĐỀ THI TIẾNG ANH HỌC SINH GIỎI LỚP 6

Sưu trung bình 150 đề thi hsg giờ đồng hồ anh gồm những câu trắc nghiệm kèm trường đoản cú luận bao gồm đáp án giúp những em học sinh lớp 6 vững vàng đối mặt với kì thi học viên giỏi đặc biệt quan trọng sắp tới. Hi vọng tài liệu shop chúng tôi cung cấp sẽ khiến cho việc ôn tập trở nên dễ ợt và hiệu quả.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh học sinh giỏi lớp 6


Chúng tôi xin giới thiệu tới quý thầy cô và chúng ta trọn bộ 150 đề thi giờ Anh lớp 6 tròng các kỳ thi chọn học sinh giỏi. Mời phần nhiều người tham khảo dưới đây:

150 Đề thi học sinh tốt lớp 6 môn giờ Anh 2020-2021 gồm đáp án

Chi tiết update ngay bên dưới đây:

ĐỀ SỐ 1:

I. Lựa chọn từ gồm phần gạch chân được phạt âm khác so với các từ còn lại

1. A. Books B. Pencils C.rulers D. Bags

2. A. Read B. Teacher C. Eat D. Ahead

3. A. Tenth B. Math C. Brother D. Theater

4. A. Has B. Name C. Family D. Lamp

5. A. Does B. Watches C. Finishes D. Brushes

6. A. đô thị B. Fine C. Kind D. Like

7. A. Bottle B. Job C. Movie D. Chocolate

8. A. Son B. Come C. Home D.mother

II. Lựa chọn một từ không thuộc nhóm với những từ còn lại

1. A. Never B. Usually C. Always D. After

2. A. Orange B. Yellow C. Hãng apple D. Blue

3. A. See B. Thirsty C. Hungry D. Hot

4. A. Carrot B. Rice C. Bread D. Noodle

5. A. Face B. Eye C. Month D. Leg

6. A. You B. Their C. His D. My

7. A. Sugar B. Bottle C. Box D. Tube

8. A. In B. But C. Of D. Under

III. Chọn giải đáp đúng độc nhất vô nhị (A, B, C hoặc D) để chấm dứt các câu sau

1. She ………………. To the radio in the morning.

A. Listen B. Watches C. Listens D. Sees

2. My friend ………………. English on Monday và Friday.

A. Not have B. Isn’t have C. Don’t have D. Doesn’t have

3. I am ……….., so I don’t want to eat any more.

A. Hungry B. Thirsty C. Full D. Small

4. ………………. Vị you work? - I work at a school.

A. What B. Where C. When D. How

5. I’m going to lớn the ……………….. Now. I want to buy some bread.

Xem thêm: Nồi Cơm Điện Ih Nội Địa Nhật Giá Sốc, Đổi Trả Miễn Phí, Giá Nồi Cơm Điện Nhật Bãi

A. Post office B. Drugstore C. Bakery D. Toy store

6. Is this her …………………?

A. Erasers B. Books C. An eraser D. Eraser

7. The opposite of”weak”is ………………………………

A. Thin B. Small C. Strong D. Heavy

8. She doesn’t have ……………….. Friends at school.

A. A B. Some C. Many D. Much

9. ………………… long or short?

A. Does Mai have hair B. Is Mai’s hair C. Does Mai’s hair have D. Is hair of Mai

10. What does Lien vì chưng when ……….. Warm?

A. It B. It’s C. Its D. They’re

11. ………………. You like a drink?

A. What B. Would C. Want D. How

12. I need a large ………….. Of toothpaste.

A. Bar B. Can C. Tube D. Box

13. What about …………….. To lớn Hue on Sunday?

A. Lớn go B. Go C. Going D. Goes

14. Mr & Mrs Brown và their father have ……………… legs.

A. Four B. Six C. Eight D. Ten

15. I usually go swimming in hot …………………..

A. Winter B. Autumn C. Day D. Summer

16. There are …………………. Fingers in one hand.

A. Two B. Five C. Ten D. One

→Tải bản đầy đủ 150 đề thi học sinh xuất sắc môn giờ anh lớp 6 2020-2021 gồm đáp án:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.