Giày Dép Cho Phụ Nữ Trung Niên

Thời trang trung niên tp sài gòn chuyên chào bán sỉ bán lẻ thời trang trung niên cho thiếu nữ từ 40 tuổi trở lên. Các thành phầm áo trung niên, váy trung niên, đồ tập bơi trung niên, áo tắm kín đáo đáo, đồ bộ trung niên giày bệt giày thấp cho tất cả những người trung tuổi, chất lượng tốt trên tphcm.


","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":239000,"display_regular_price":239000,"image":"title":"1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848","caption":"","url":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg","alt":"","src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-510x510.jpg","srcset":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-510x510.jpg 510w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-150x150.jpg 150w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-300x300.jpg 300w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-100x100.jpg 100w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg 720w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg","full_src_w":720,"full_src_h":720,"gallery_thumbnail_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":10267,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":994,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"SD020","variation_description":"","variation_id":10253,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"35","attribute_pa_mau-sac":"den","availability_html":"cu00f2n 994 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":239000,"display_regular_price":239000,"image":"title":"1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848","caption":"","url":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg","alt":"","src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-510x510.jpg","srcset":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-510x510.jpg 510w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-150x150.jpg 150w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-300x300.jpg 300w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-100x100.jpg 100w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg 720w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg","full_src_w":720,"full_src_h":720,"gallery_thumbnail_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":10267,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":994,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"SD020","variation_description":"","variation_id":10254,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"36","attribute_pa_mau-sac":"kem","availability_html":"cu00f2n 994 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":239000,"display_regular_price":239000,"image":"title":"1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848","caption":"","url":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg","alt":"","src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-510x510.jpg","srcset":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-510x510.jpg 510w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-150x150.jpg 150w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-300x300.jpg 300w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-100x100.jpg 100w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg 720w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg","full_src_w":720,"full_src_h":720,"gallery_thumbnail_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":10267,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":994,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"SD020","variation_description":"","variation_id":10255,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"36","attribute_pa_mau-sac":"den","availability_html":"cu00f2n 994 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":239000,"display_regular_price":239000,"image":"title":"1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848","caption":"","url":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg","alt":"","src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-510x510.jpg","srcset":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-510x510.jpg 510w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-150x150.jpg 150w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-300x300.jpg 300w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-100x100.jpg 100w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg 720w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg","full_src_w":720,"full_src_h":720,"gallery_thumbnail_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":10267,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":994,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"SD020","variation_description":"","variation_id":10256,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"37","attribute_pa_mau-sac":"kem","availability_html":"cu00f2n 994 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":239000,"display_regular_price":239000,"image":"title":"1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848","caption":"","url":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg","alt":"","src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-510x510.jpg","srcset":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-510x510.jpg 510w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-150x150.jpg 150w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-300x300.jpg 300w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-100x100.jpg 100w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg 720w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg","full_src_w":720,"full_src_h":720,"gallery_thumbnail_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":10267,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":994,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"SD020","variation_description":"","variation_id":10257,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"37","attribute_pa_mau-sac":"den","availability_html":"cu00f2n 994 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":239000,"display_regular_price":239000,"image":"title":"1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848","caption":"","url":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg","alt":"","src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-510x510.jpg","srcset":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-510x510.jpg 510w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-150x150.jpg 150w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-300x300.jpg 300w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-100x100.jpg 100w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg 720w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg","full_src_w":720,"full_src_h":720,"gallery_thumbnail_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":10267,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":994,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"SD020","variation_description":"","variation_id":10258,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"38","attribute_pa_mau-sac":"kem","availability_html":"cu00f2n 994 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":239000,"display_regular_price":239000,"image":"title":"1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848","caption":"","url":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg","alt":"","src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-510x510.jpg","srcset":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-510x510.jpg 510w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-150x150.jpg 150w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-300x300.jpg 300w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-100x100.jpg 100w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg 720w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg","full_src_w":720,"full_src_h":720,"gallery_thumbnail_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":10267,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":994,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"SD020","variation_description":"","variation_id":10259,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"38","attribute_pa_mau-sac":"den","availability_html":"cu00f2n 994 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":239000,"display_regular_price":239000,"image":"title":"1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848","caption":"","url":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg","alt":"","src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-510x510.jpg","srcset":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-510x510.jpg 510w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-150x150.jpg 150w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-300x300.jpg 300w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-100x100.jpg 100w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg 720w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg","full_src_w":720,"full_src_h":720,"gallery_thumbnail_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":10267,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":994,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"SD020","variation_description":"","variation_id":10260,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"39","attribute_pa_mau-sac":"kem","availability_html":"cu00f2n 994 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":239000,"display_regular_price":239000,"image":"title":"1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848","caption":"","url":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg","alt":"","src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-510x510.jpg","srcset":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-510x510.jpg 510w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-150x150.jpg 150w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-300x300.jpg 300w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-100x100.jpg 100w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg 720w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg","full_src_w":720,"full_src_h":720,"gallery_thumbnail_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":10267,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":994,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"SD020","variation_description":"","variation_id":10261,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"39","attribute_pa_mau-sac":"den","availability_html":"cu00f2n 994 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":239000,"display_regular_price":239000,"image":"title":"1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848","caption":"","url":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg","alt":"","src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-510x510.jpg","srcset":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-510x510.jpg 510w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-150x150.jpg 150w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-300x300.jpg 300w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-100x100.jpg 100w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg 720w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg","full_src_w":720,"full_src_h":720,"gallery_thumbnail_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":10267,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":994,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"SD020","variation_description":"","variation_id":10262,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"40","attribute_pa_mau-sac":"kem","availability_html":"cu00f2n 994 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":239000,"display_regular_price":239000,"image":"title":"1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848","caption":"","url":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg","alt":"","src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-510x510.jpg","srcset":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-510x510.jpg 510w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-150x150.jpg 150w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-300x300.jpg 300w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-100x100.jpg 100w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg 720w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg","full_src_w":720,"full_src_h":720,"gallery_thumbnail_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":10267,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":994,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"SD020","variation_description":"","variation_id":10263,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"40","attribute_pa_mau-sac":"den","availability_html":"cu00f2n 994 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":239000,"display_regular_price":239000,"image":"title":"1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848","caption":"","url":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg","alt":"","src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-510x510.jpg","srcset":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-510x510.jpg 510w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-150x150.jpg 150w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-300x300.jpg 300w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-100x100.jpg 100w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg 720w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg","full_src_w":720,"full_src_h":720,"gallery_thumbnail_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":10267,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":994,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"SD020","variation_description":"","variation_id":10264,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"41","attribute_pa_mau-sac":"kem","availability_html":"cu00f2n 994 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":239000,"display_regular_price":239000,"image":"title":"1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848","caption":"","url":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg","alt":"","src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-510x510.jpg","srcset":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-510x510.jpg 510w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-150x150.jpg 150w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-300x300.jpg 300w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-100x100.jpg 100w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg 720w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg","full_src_w":720,"full_src_h":720,"gallery_thumbnail_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":10267,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":994,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"SD020","variation_description":"","variation_id":10265,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"41","attribute_pa_mau-sac":"den","availability_html":"cu00f2n 994 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":239000,"display_regular_price":239000,"image":"title":"1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848","caption":"","url":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg","alt":"","src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-510x510.jpg","srcset":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-510x510.jpg 510w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-150x150.jpg 150w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-300x300.jpg 300w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-100x100.jpg 100w, https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg 720w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848.jpg","full_src_w":720,"full_src_h":720,"gallery_thumbnail_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://buygenericlist.com/wp-content/uploads/2020/04/1c79faea7a5dc3a615c02e68f59ac848-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":10267,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":994,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"SD020","variation_description":"","variation_id":10266,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
Kích thướcChọn một tùy chọn35363738394041
Màu sắcChọn một tùy chọnKemĐenXóa