Giờ Lễ Giáng Sinh 2019

600) this.resized=true; this.width=600;">600) this.resized=true; this.width=600;" style="color:#ff0000">GX TTS: chương trình Đại Lễ Mừng Chúa noel 2019

600) this.resized=true; this.width=600;">

600) this.resized=true; this.width=600;">600) this.resized=true; this.width=600;" style="color:#0000cd">CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ

600) this.resized=true; this.width=600;">600) this.resized=true; this.width=600;" style="color:#0000cd">MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2019 – Gx TTS

600) this.resized=true; this.width=600;">600) this.resized=true; this.width=600;" style="color:#ff0000">1.- Tĩnh trung ương Mùa Vọng

600) this.resized=true; this.width=600;">a.- bố ngày Tĩnh Tâm người lớn: 18 giờ đồng hồ 00

600) this.resized=true; this.width=600;">b.-Tĩnh vai trung phong Thiếu Nhi: 18 giờ 00

Buổi sáng từ : 07 giờ đồng hồ 30 đến 10 giờ 00Buổi Chiều từ: 14 tiếng 00 mang đến 16 giờ 00

600) this.resized=true; this.width=600;">600) this.resized=true; this.width=600;" style="color:#ff0000">3.- Lễ kỷ niệm Cung Hiến Thánh Đường

Các Thánh Lễ - giờ đồng hồ Lễ, như Chúa Nhật hay lệ.Buổi Chiều: 18 giờ 00 - Thánh Lễ Đồng Tế

600) this.resized=true; this.width=600;">600) this.resized=true; this.width=600;" style="color:#ff0000">MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

600) this.resized=true; this.width=600;">- Buổi Sáng: Thánh Lễ như hay lệ.

600) this.resized=true; this.width=600;">- Buổi Tối: a.- Thánh Lễ giành cho Thiếu Nhi

18 tiếng 30: Hoạt Cảnh Canh Thức Giáng Sinh19 giờ 00: Thánh Lễ

600) this.resized=true; this.width=600;"> b.- Thánh Lễ Dành cho người Lớn

21 giờ đồng hồ 15: Rước Kiệu Chúa Hài Đồng21 tiếng 30: Thánh Lễ (ngoài trời)

600) this.resized=true; this.width=600;">600) this.resized=true; this.width=600;" style="color:#0000cd">2.- trang bị Tư: 25/12 (Thánh Lễ trên bên thờ)

Buổi Sáng: Thánh Lễ thời điểm 06 tiếng 00Buổi Chiều: Thánh Lễ lúc 18 tiếng 00

600) this.resized=true; this.width=600;">600) this.resized=true; this.width=600;" style="color:#0000cd">3.- Lễ Kính Thánh Gia Thất: Bổn Mạng Giáo xứ

600) this.resized=true; this.width=600;">Các Thánh Lễ, tiếng Lễ như các Chúa Nhật hay lệ.

600) this.resized=true; this.width=600;">Buổi Chiều - 17 giờ 40: Rước Kiệu Thánh Gia Thất