Học Lập Trình Vba Trong Excel

buổi tối ưu về tốc độ tính toán, linh hoạt với uyển chuyển là các thứ mà VBA vào Excel sẽ với lại cho bạn khi nhập liệu, tổng hợp, phân tích dữ liệu lớn


LẬP TRÌNH VBA EXCEL TỪ CĂN BẢN ĐẾN NÂNG CAO - VBA EXCEL FOR BEGINNERS

*

KHÓA HỌC VBA EXCEL CẤP TỐC QUA 10 TÌNH HUỐNG THỰC TẾ

PHẦN I.

Bạn đang xem: Học lập trình vba trong excel

VBA CĂN BẢN trong EXCEL

Bài 01. Có tác dụng quen VBA EXCEL,tạo cùng chạy một bản ghi Macro vào VBA EXCEL

Bài 02. Hành lang cửa số soạn thảo và chỉnh sửa Code VBA trong VBA EXCEL

Bài 03. Điều khiển đối tượng Cells, Ranges trong VBA EXCEL

Bài 04. Điều khiển đối tượng người dùng Worksheets vào VBA EXCEL

Bài 05. Điều khiển đối tượng người tiêu dùng Workbooktrong VBA EXCEL

​​Bài 06. Biến đổi và hằng trong VBA EXCEL

Biến trong VBA EXCELHằng vào VBA EXCEL

Bài 07. Vòng lặp For Next, vày While, vì Until, For Each Next trong VBA EXCEL

For Next trong VBA EXCELFor Each vào VBA EXCELDo Until vào VBA EXCELDo While vào VBA EXCEL

Bài 08. Cấu trúc điều khiếu nại If Then Else trong VBA EXCEL

Bài 09. Câu lệnh điều kiện Select case trong VBA EXCEL

Bài 10.For Next, For Each Next trong VBA EXCEL và những ví dụ cho những người bắt đầu

For Next vào VBA EXCELFor Each Next vào VBA EXCELCác ví dụ vận dụng trong VBA EXCEL

Bài 11. Hàm tự tạo ra trong VBA EXCELBài 12. Điều khiển vỏ hộp thoại MsgBox, InputBox vào VBA EXCEL

MsgBox vào VBA EXCELInputBox trong VBA EXCEL

Bài 13. Lỗi và bí quyết bẫy, cách xử trí lỗi trong VBA EXCEL

Type MismatchDebuggerCompile VBAProjectRun khổng lồ CursorOn Error Resume NextOn Error Goto

Bài 14. Cách chạy cùng gán một Macro đến nút bấm vào VBA EXCEL

Bài 15. Tạo thành Add-in sử dụng cho EXCEL trong VBA EXCEL

Đọc số thành chữ với những loại bảng mã vào ExcelHàm tính tổng những ô thuộc màuHàm tách bóc số trong chuỗi

Bài 16. Lưu lại và thực hiện một File cất VBA trong VBA EXCEL

Bài 17. Thiết kế sự khiếu nại trong VBA Excel

Selecttion Change, Change vào VBA EXCELBeforeDoubleClick, BeforeRightClick vào VBA EXCELAfter Save, Before Save vào VBA EXCELOpen, Close trong VBA EXCELActivate, Deactivate trong VBA EXCEL

Bài 18. Trích lọc auto với VBA EXCEL

Bài 20. Hàm InStr, InStrRev bổ sung cập nhật tuyệt vời mang lại hàm Left, Right vào VBA EXCEL

Bài 21. UserForm cùng lập trình cùng với các đối tượng của UserForm vào VBA EXCEL

ComboBox trong VBA EXCELTextBox vào VBA EXCELListBox trong VBA EXCELButton trong VBA EXCELLable trong VBA EXCELTabtrip cùng MultiePage trong VBA EXCELOptionButton trong VBA EXCELCheckBox trong VBA EXCELScrool vào VBA EXCELSpinButton vào VBA EXCELFrame vào VBA EXCELChèn hình trong VBA EXCEL

PHẦN II: VBA NÂNG CAO vào EXCEL

Bài 1. Mảng và những thuật toán cùng với mảng trong VBA EXCEL

Khai báo mảng trong VBA EXCEL

a. Tìm hiểu về Dim, Redim, Redim Preseve trong VBA EXCELb. Tò mò về kích thước mảng với Resize vào VBA EXCEL

Gán giá chỉ trị mang đến mảng trong VBA EXCEL

a. Gán dữ mang đến Mảng từ bỏ dữ liệu xuất phát từ 1 vùng vào VBA EXCELb.

Xem thêm: Ăn Ngủ Cùng One Piece - Nguồn: Fb Hội Những Người

Sử dụngFor Next, For Each gán dữ liệu cho mảng trong VBA EXCELLấy dữ liệu từ mảng trong VBA EXCELMảng một chiều vào VBA EXCELMảng hai phía trong VBA EXCELMảng hễ trong VBA EXCELMảng tĩnh vào VBA EXCELCác cách thức của mảng trong VBA EXCEL

Bài 2. Dictionnary vào VBA EXCEL- Tổng hợphàng trăm ngàn dòng chưa tới 1 giây

Thiết lập môi trường xung quanh cho DictionnaryKhai báo sớm, khai báo muộn mang đến DictionnaryKey và công trình trong Dictionnary

Các cách thức của Dictionnary

a. Addb. Existsc. Countd. RemoveSử dụng vòng lặp For Next ưng chuẩn và nặp dữ liệu cho DictionnarySử dụng For Each để xem xét và lấy tài liệu từ Dictionnary vào Mảng

Bài tập thực hành

a. Tổng hòa hợp dữ liệub. Lấy tài liệu duy nhấtc. Test vận tốc siêu nhanh khi thực hiện Dictionnary

Bài 3. Colecttion trong VBA EXCEL và bài xích toán tốc độ nhanh đối với Dictionnary

Bài 4. ADOSQL trong VBA EXCEL

Thiết lập môi tường áp dụng ADOKhai báo sớm cùng khai báo muộn đến ADOThiết lập kết nốiMở kết nốiSử dụng các từ khóa SQLSQL SelectSQL Select DistinctSQL WhereSQL And, Or, NotSQL Order BySQL Insert IntoSQL Null ValuesSQL Select TopSQL Min and MaxSQL Count, Avg, SumSQL LikeSQL WildcardsSQL InSQL BetweenSQL AliasesSQL JoinsSQL Inner JoinSQL Left JoinSQL Right JoinSQL Full JoinSQL UnionSQL Group BySQL HavingSQL ExistsSQL Select IntoSQL Insert Into Select

Bài tập Thực hành

Ghi dữ liệu từ Sheet này quý phái Sheet khácĐọc dữ liệu từ Workbook đang đóngGhi tài liệu vào Workbook sẽ đóngTổng thích hợp dữ liệu từ khá nhiều Sheet vào một trong những SheetTổng đúng theo dữ liệu từ không ít File sẽ đóngTổng hợp tài liệu duy nhất

Bài 5: nghệ thuật lập trìnhkết đúng theo Mảng(Array), Dictionnary, ADOtrong tổng vừa lòng dữ liệu

PHẦN III: MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề 1. FileSystemObject(FSO)xử lý Driver,File, thư mục trong VBA EXCEL

Khởi chế tạo ra kích hoạt luật pháp FSO

Các cách thức phổ biếna. CreateFolder (dùng để chế tạo 1 folder mới)b. DeleteFolder (dùng để xóa 1 thư mục gồm sẵn)c. FolderExists (dùng để đánh giá xem thư mục bao gồm tồn tại xuất xắc không)d. CopyFolder (dùng để copy 1 thư mục từ nơi này cho nơi khác)e. GetParentFolderName (dùng để lấy tên thư mục bà bầu của 1 folder hoặc của 1 file)f. GetAbsolutePathName (dùng để mang tên con đường dẫn đầy đủ của 1 tệp tin hoặc 1 thư mục)g. GetBaseName (dùng để đưa tên của một file không cố nhiên phần mở rộng)h. GetExtensionName (dùng để mang phần mở rộng của 1 file)i. CopyFile (dùng để copy file(s) từ là một thư mục mang lại thư mục khác)j. DeleteFile (dùng nhằm xoá 1 file gồm thuộc tính ẩn hoặc ko ẩn)k. FileExists (dùng để đánh giá sự tồn tại của 1 tập tin)l. CreateTextFile (dùng nhằm xuất tài liệu thành 1 tệp tin dạng txt)m. OpenTextFile (dùng để mở 1 file txt)

Chuyên đề 2: áp dụng Dir, Path tìm băng thông cho File, Folder, ổ đĩa trong VBA EXCEL