Lưỡi cắt gạch nam kiến

Suitable for cutting various hard non-metallic materialssuch as: marble, granite, ceramic, floor tiles etc. Dùng cho máy cố kỉnh tay.Phù hợp nhằm cắt các loại vật tư phi kim cứng, như: Đá Marble, Đágranit, sứ, gạch lát nền , ngói…