MẪU BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN

*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu biên phiên bản đánh giá lại TSCĐ theo Thông bốn 200 và 133 - Mẫu 04-TSCĐ. Biên bản đánh giá lại Tài sản cố định nhằm chứng thực việc review lại TSCĐ với làm căn cứ để ghi sổ kế toán và các tài liệu tương quan đến số chênh lệch (tăng, giảm) do review lại TSCĐ.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản

1. Mẫu biên phiên bản đánh giá chỉ lại tài sản cố định theo Thông tư 133:

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ

Ngày…. Tháng…. Năm…. Số:………………….Nợ:………………….Có:…………………..

- Căn cứ ra quyết định số: …… ngày…… tháng…… năm……Của…………………………………………………… Về việc reviews lại TSCĐ- Ông/Bà………… Chức vụ………… Đại diện……………… chủ tịch Hội đồng- Ông/Bà………… Chức vụ……………… Đại diện……………… Ủy viên- Ông/Bà………… Chức vụ……………… Đại diện……………… Ủy viênĐã thực hiện reviews lại giá bán trị các TSCĐ sau đây:

STTTên, cam kết mã hiệu, qui biện pháp (cấp hạng) TSCĐSố hiệu TSCĐSố thẻ TSCĐGiá trị vẫn ghi sổGiá trị sót lại theo reviews lạiChênh lệch
Nguyên giáHao mònGiá trị còn lạiTăngGiảm
ABCD123456
CộngXX

Ghi chú: Cột 4 “Giá trị còn sót lại theo đánh giá lại”. Nếu reviews lại cả quý hiếm hao mòn thì Cột 4 phải bóc tách ra 3 cột tương xứng cột 1, 2, 3.Kết luận:.............................................................................................................................................................................................


Kế toán trưởng(Ký, bọn họ tên)Ngày ... Tháng ... Năm ...Chủ tịch Hội đồng(Ký, họ tên)

Tải mẫu mã Biên bản đánh giá lại TSCĐtheo Thông tứ 133:

TẢI VỀ

2. Mẫu mã biên bạn dạng đánh giá bán lại tài sản thắt chặt và cố định theo Thông bốn 200:

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ

Ngày…. Tháng…. Năm….

Xem thêm: Mua Bán Laptop Mini Giá 1 Triệu, Laptop Mini Chính Hãng Giá Rẻ

Số:………………….Nợ:………………….Có:…………………..

- Căn cứ quyết định số: …… ngày…… tháng…… năm……Của…………………………………………………… Về việc đánh giá lại TSCĐ- Ông/Bà………… Chức vụ………… Đại diện……………… quản trị Hội đồng- Ông/Bà………… Chức vụ……………… Đại diện……………… Ủy viên- Ông/Bà………… Chức vụ……………… Đại diện……………… Ủy viênĐã thực hiện reviews lại giá trị các TSCĐ sau đây:

STTTên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐSố hiệu TSCĐSố thẻ TSCĐGiá trị đã ghi sổGiá trị sót lại theo review lạiChênh lệch
Nguyên giáHao mònGiá trị còn lạiTăngGiảm
ABCD123456
CộngXX

Ghi chú:Cột 4 “Giá trị còn lại theo review lại”. Nếu đánh giá lại cả giá trị hao mòn thì Cột 4 phải tách ra 3 cột tương ứng cột 1, 2, 3.Kết luận:.............................................................................................................................................................................................


Kế toán trưởng(Ký, bọn họ tên)Ngày ... Tháng ... Năm ...Chủ tịch Hội đồng(Ký, bọn họ tên)

Tải mẫu mã Biên bản đánh giá lại TSCĐ theo Thông tư 200:

TẢI VỀ

Trường hợp các chúng ta không sở hữu về được thì có thể làm theo cách sau:Bước 1: Để lại mail sống phần comment bên dướiBước 2: giữ hộ yêu mong vào mail:buygenericlist.com
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ muốn tải)3. Cách lập Biên bản đánh giá lại TSCĐ:Góc trên phía trái của Biên bạn dạng đánh giá bán lại TSCĐ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng góp dấu đối chọi vị), thành phần sử dụng. Khi gồm quyết định reviews lại TSCĐ, đơn vị chức năng phải ra đời Hội đồng đánh giá TSCĐ.Cột A, B, C, D: Ghi số sản phẩm công nghệ tự, tên, cam kết mã hiệu, qui biện pháp (cấp hạng) số hiệu với số thẻ của TSCĐ.Cột 1, 2, 3: Ghi nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị sót lại của TSCĐ trên sổ kế toán tại thời khắc đánh giá.Cột 4: Ghi giá bán trị còn lại của TSCĐ sau khi reviews lại. Ngôi trường hợp reviews lại cả quý hiếm hao mòn thì cột này được chia thành 3 cột khớp ứng cột 1, 2, 3 nhằm ghi.Cột 5, 6: Ghi số chênh lệch thân giá reviews so với mức giá trị đang ghi trên sổ kế toán tài chính trong trường phù hợp kiểm kê nhận xét lại cả nguyên giá, quý hiếm hao mòn cùng giá trị còn sót lại thì các cột này được chia nhỏ ra 3 cột tương ứng để đưa số liệu ghi sổ kế toán.Sau khi đánh giá xong, Hội đồng có nhiệm vụ lập biên phiên bản ghi không thiếu thốn các ngôn từ và các thành viên vào Hội đồng ký, ghi rõ chúng ta tên vào Biên bản đánh giá chỉ lại TSCĐ.Biên phiên bản đánh giá lại TSCĐ được lập thành 2 bản, 1 bản lưu tại chống kế toán nhằm ghi sổ kế toán với 1 bạn dạng lưu với hồ sơ chuyên môn của TSCĐ.