ÔN TẬP HÓA HỮU CƠ 11

Phần hoá hữu cơ luôn là phần gây khó khăn nhất cho những em trong việc hiểu và ghi nhớ loài kiến thức. Chính vì vậy Kiến Guru đã biên soạn bài Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ một cách đầy đủ, dễ dàng nhớ độc nhất vô nhị về hiđrocacbon để hỗ trợ các em.

Bạn đang xem: Ôn tập hóa hữu cơ 11

I. Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ: Đại cương cứng hoá hữu cơ

1. Đặc điểm, phân loại:

- Định nghĩa: Hợp hóa học hữu cơ là hợp chất của cacbon trừ những hợp chất đơn giản dễ dàng như CO, CO2, những muối cacbonat, các hợp hóa học xianua.

- Đặc điểm:

+ Phải có cacbon, thông thường có hiđro, hay gặp oxi và nitơ, kế tiếp đến những halogen, lưu giữ huỳnh, photpho...

+ liên kết hoá học nhà yếu: cộng hoá trị.

+ Dễ bay hơi, yếu bền nhiệt, dễ dàng cháy hơn những hợp chất vô cơ.

+ các phản ứng thường ra mắt chậm và không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định.

+ con số các hợp chất hữu cơ khoảng chừng 10 triệu chất, so với các chất vô sinh chỉ có khoảng 100.000 chất.

- Phân loại:

+ Hiđrocacbon: hiđrocacbon no (chỉ có link đơn)

hiđrocacbon ko no (có cả liên kết đơn và các liên kết đôi, ba)

hiđrocacbon thơm (trong phân tử gồm vòng benzen).

+ Dẫn xuất hiđrocacbon: ancol, phenol, ete

dẫn xuất halogen

anđehit – xeton

axit, este,...

- Thành phần nhân tố và cách làm phân tử:

+ Công thức bao quát (CTTQ): cho biết thêm thành phần định tính những nguyên tố.

Ví dụ: CxHyOz cho biết thêm chất cơ học đó mang lại chứa ba nguyên tố C, H và O.

+ Công thức đơn giản và dễ dàng nhất (CTĐGN): cho thấy thêm tỷ lệ về số lượng các nguyên tử trong phân tử.

Ví dụ: CH2O tức là trong phân tử, tỉ lệ C : H : O = 1: 2 :1.

+ cách làm phân tử (CTPT): cho thấy thêm số lượng nguyên tử của từng nguyên tố trong phân tử.

Ví dụ: cùng với CTĐGN là CH2O thì CTPT là (CH2O)n khi n = 2 ta bao gồm C2H4O2.

Để xác minh được phương pháp phân tử cần phải biết thành phần các nguyên tố và cân nặng mol phân tử của nó.

- so với định tính cùng định lượng các nguyên tố:

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

- Xác định khối lượng mol phân tử:

+ nhờ vào tỉ khối so với không gian hoặc đối với H2:

MA = 29.dA/KK hoặcMA = 2.dA/H2

+ những chất khó, hoặc không phai hơi: xác minh bằng phương pháp nghiệm lạnh giỏi nghiệm sôi.

2. Cấu tạo phân tử hợp hóa học hữu cơ

- bí quyết cấu tạo:

*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

- Thuyết cấu tạo hoá học:

+ trong phân tử hóa học hữu cơ, các nguyên tử links với nhau theo như đúng hoá trị cùng theo một sản phẩm công nghệ tự duy nhất định. Thứ tự links đó được gọi là cấu trúc hoá học.

Sự biến đổi thứ trường đoản cú tự links đó sẽ tạo ra hóa học mới.

+ trong phân tử hóa học hữu cơ, cacbon bao gồm hoá trị 4. Mọi nguyên tử cacbon kết hợp với các nguyên tử của các nguyên tố và phối hợp trực tiếp với nhau chế tạo thành hồ hết mạch cacbon khác biệt (mạch thẳng, nhánh hoặc vòng).

+ Tính chất của các chất dựa vào vào nhân tố phân tử (bản hóa học và con số các nguyên tử) và kết cấu hoá học (thứ từ liên kết của các nguyên tử).

3. Đồng đẳng và đồng phân

- Đồng đẳng: các chất có đặc thù hoá học tựa như nhau tuy nhiên hơn kém nhau một hoặc các nhóm -CH2.

Ví dụ: metan CH4, etan C2H6, propan C3H8 là những chất đồng đẳng của nhau.

- Đồng phân: các chất tất cả cùng bí quyết phân tử dẫu vậy khác về cấu tạo hoá học.

Ví dụ: Cùng bí quyết là C2H6O, tất cả 2 công thức cấu tạo là:

CH3 – CH2 – OH (ancol etylic) với CH3 – O – CH3 (đimetyl ete).

4. Link hoá học trong hợp hóa học hữu cơ

- những chất hữu cơ rất có thể có các liên kết đơn, links đôi hay links ba.

- liên kết hiđro là loại links yếu, tạo nên giữa nguyên tử hiđro linh động và nguyên tử tất cả độ âm điện cao. Loại links này tác động lớn cho độ chảy trong nước, đến ánh nắng mặt trời sôi, ánh nắng mặt trời nóng chảy của tương đối nhiều chất.

5. Phản nghịch ứng hoá hữu cơ:

II. Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ: Hiđrocacbon

Hiđrocacbon là đa số hợp hóa học hữu cơ gồm hai thành phần là cacbon với hiđro.

1. Ankan:

- dãy đồng đẳng ankan (parafin): bí quyết tổng quát: CnH2n + 2 ( n ≥ 1).

Ví dụ: CH4, C2H6, C3H8, ....

- Đồng phân: chỉ có đồng phân mạch C (mạch thẳng, mạch nhánh).

Cách viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Ta được một đồng phân mạch thẳng.

+ giảm 1 C làm nhánh, xét tính đối xứng để gắn C vào nhánh. Khi số C có tác dụng nhánh bằng số C mạch chủ yếu thì dừng.

+ Điền H để có đồng phân trả chỉnh.

- bí quyết tính nhanh: 3

- điện thoại tư vấn tên:

+ lựa chọn mạch chính: là mạch nhiều năm nhất, các nhánh nhất.

+ Đánh số: tự phía C ngay sát nhánh nhất.

+ Tên: Số chỉ địa chỉ nhánh – tên nhánh + tên mạch chính + an.

*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

- đặc điểm vật lí:

+ nhẹ hơn nước, hầu như không tung trong nước, tan các trong dung môi hữu cơ.

+ C1 → C4 là khí, những ankan tiếp theo là lỏng, C18 trở đi là rắn.

- Đặc điểm: Chỉ gồm các liên kết đơn.

- tính chất hoá học:

+ bội phản ứng đặc thù của ankan là phản bội ứng thế.

Nguyên tử C trong ankan bị sửa chữa bởi yếu tắc halogen khi thắp sáng hoặc đun nóng cùng ưu tiên vắt vào H ngơi nghỉ C bậc cao.

+ phản ứng tách: Dưới ánh sáng và xúc tác đam mê hợp, ankan có phân tử khối nhỏ bị bóc tách thành những anken tương ứng.

Xem thêm: Mách Gymer 11 Địa Điểm Bán Tạ Sắt Giá Rẻ Tphcm 2017, Nơi Bán Tạ Sắt Giá Rẻ, Uy Tín, Chất Lượng Nhất

+ làm phản ứng đốt cháy:

+ vào công nghiệp: chưng đựng phân đoạn dầu mỏ, ta thu được ankan.

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

2. Anken:

- dãy đồng đẳng anken (olefin): Công thức bao quát CnH2n ( n ≥ 2).

- Đồng phân: Anken bao gồm đồng phân kết cấu (mạch C và vị trí nối đôi) với đồng phân hình học.

+ Đồng phân cấu tạo:

Cách viết đồng phân: Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng nhằm đặt liên kết đôi. Ta được những đồng phân mạch thẳng.

Giảm 1 C có tác dụng nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh cùng nối đôi, bình chọn hoá trị C. Khi số C làm nhánh ngay số C mạch thiết yếu thì dừng.

Điền H để có đồng phân trả chỉnh.

Khi 2 nhóm nắm của nguyên tử C mang nối đôi khác biệt thì sẽ xuất hiện thêm đồng phân hình học. Nếu các nhóm cố kỉnh ( -CH3, -C2H5, -Cl,...) bao gồm phân tử khối lớn hơn nằm về cùng phía với nối đôi đã là dạng cis, khác phía là dạng trans.

- Danh pháp:

+ chọn mạch chính: là mạch dài nhất, cất nối đôi, các nhánh nhất.

+ Đánh số: trường đoản cú phía gần nối song nhất.

+ Tên: Số chỉ địa chỉ nhánh – tên nhánh + tên mạch bao gồm – số chỉ vị trí nối song – en.

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

- Đặc điểm cấu tạo: Phân tử có một links đôi, trong các số ấy có một link π cùng một links σ.

- tính chất vật lí:

+ khối lượng nhẹ hơn nước, ko tan trong nước.

+ C2 → C4 là khí, C5 trở đi là lỏng hoặc rắn.

+ lúc M tăng, ánh nắng mặt trời nóng chảy, nhiệt độ sôi và khối lượng riêng tăng dần.

- đặc thù hoá học tập của anken:

+ phản ứng đặc là bội phản ứng cùng (vì có links π kém bền, dễ dẫn đến phá huỷ):

Anken cùng H2 có mặt ankan tương ứng; cộng với halogen xuất xắc hợp hóa học halogen hình thành dẫn xuất halogen; cộng với nước hình thành ancol tương ứng.

Quy tắc Macconhicop: Khi cộng hợp hóa học không đối xứng HX (HCl, HBr, H2O), H ưu tiên gắn vào C bậc thấp, còn X ưu tiên đã nhập vào C bậc cao.

+ phản bội ứng trùng hợp:

- Điều chế:

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

Ankađien

- Ankađien là hiddrocacbon mạch hở, vào phân tử tất cả 2 nối đôi.

- công thức tổng quát: CnH2n - 2 (n ≥ 3)

- Phân loại: Ankađien gồm 2 nối đôi liên tục nhau, ankađien bao gồm 2 nối đôi bí quyết một nối đối chọi (ankađien liên hợp, vận dụng nhiều nhất), ankađien có 2 nối đôi giải pháp nhau những nối đôi....

- tính chất hoá học: Ankađien có tính chất hoá học tương tự như anken.

4. Ankin:

Ankin là đông đảo hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử đựng một nối ba.

- phương pháp tổng quát: CnH2n - 2 , ( n ≥ 2).

- Đồng phân: Ankin bao gồm đồng phân mạch C cùng đồng phân vị trí nối ba, không có đồng phân hình học.

Cách viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng của mạch C nhằm đặt links ba. Ta được đồng phân mạch thẳng.

+ sút 1 C làm nhánh, xét tính đối xứng để gắn C nhánh và nối ba, chất vấn hoá trị C. Khi số C làm cho nhánh thông qua số C mạch chủ yếu thì dừng.

+ Điền H để có đồng phân hoàn chỉnh.

- Danh pháp:

Gọi tên:

+ lựa chọn mạch chính: là mạch nhiều năm nhất, chứa nối ba, các nhánh nhất.

+ Đánh số: từ phía ngay gần nối bố nhất.

+ Tên: Số chỉ địa chỉ nhánh – thương hiệu nhánh + tên mạch thiết yếu – số chỉ địa điểm nối tía – in.

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

- tên thông thường:

- đặc điểm hoá học: Ankin gia nhập phản ứng cộng, trùng hòa hợp và các ank-1-in gia nhập phản ứng thế.

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

5. Hàng đồng đẳng benzen

- Đồng đẳng benzen là hầu hết hiđrocacbon thơm, trong phân tử cất một vòng benzen.

- CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

- công thức tính đồng phân:

- Viết đồng phân: Đồng đẳng benzen gồm đồng phân về địa điểm nhóm ankyl bên trên vòng và cấu tạo mạch C của nhánh.

+ Vòng benzen là mạch chính.

+ 6 địa điểm C bên trên vòng chính là 6 vị trí để gắn nhánh.

+ ví như số C của nhánh từ 3 trở lên sẽ có được đồng phân cấu tạo mạch C của nhánh.

- tên gọi: Tên nhóm ankyl + benzen.

+ Đánh số làm sao để cho chỉ số nhánh nhỏ nhất.

+ nếu như 2 nhóm thế ở đoạn 1,2 với nhau, ta gọi là ortho- (o-).

+ trường hợp 2 team thế ở chỗ 1,3 cùng với nhau, ta gọi là meta- (m-).

+ nếu như 2 nhóm thế tại vị trí 1,4 cùng với nhau, ta gọi là para- (p-).

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

- Đặc điểm cấu tạo: Vòng benzen bền theo thời gian vững vì bao gồm 3 liên kết đơn đan xen 3 links đôi.

- tính chất hoá học:

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

Mong rằng cùng với phần Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ về hiđrocacbon bên trên đây để giúp đỡ các em nắm rõ kiến thức hoá hữu cơ và sẵn sàng tốt nhằm học đông đảo chương tiếp theo.