PHÁ BĂNG THÔNG MAX VINAPHONE

Chào những bác. Dưới đây có một tờ hình của mình sau lúc đã thực hiện hết 400Mb lưu lượng, và đã trở nên bóp băng thông