Pháp Luật Đại Cương Chương 2

Bài giảng pháp luật đại cương: Chương 2 - một số vấn đề cơ bạn dạng về pháp luật bao hàm những nội dung thiết yếu về khái niệm, điểm sáng của pháp luật; quy bất hợp pháp luật; tình dục pháp luật; triển khai pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; ý thức điều khoản và pháp chế làng hội nhà nghĩa.


*

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬTNỘI DUNG CHÍNH 2.1 Khái niệm, đặc điểm của pháp luật + Khái niệm pháp luật + Đặc điểm của pháp luật + Các mối quan hệ cơ bản của pháp luật 2.2 Quy phạm pháp luật ­ Khái niệm, phân lọai ­ Cơ cấu của quy phạm pháp luật 2.3 Quan hệ pháp luật 2.4 Thực hiện pháp luật 2.5. Vi pham pha ̣ ́ p luât va ̣ ̀ trá ch nhiêm pha ̣ ́ p lý 2.6. Ý thức pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa NGUồN cội PHÁPLUậTTrước khi gồm PLNGUỒN GỐC PHÁP LUẬT Về phương diện khách hàng quan: Về phương diện nhà quan:Khái niệm pháp luật “Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự do công ty nước phát hành hoặc chính thức và bảo đảm thực hiện, diễn tả ý chí của thống trị thống trị trong làng mạc hội với phụ thuộc vào các điều kiện kinh tế ­ xã hội, là nhân tố điều chỉnh những quan hệ xóm hội.” ĐẶC ĐiỂM CỦA PHÁP LUẬT Tính Tính quy phạm ổn định phổ biếnMQH GIỮA PL VỚI CÁC HIỆN TƯỢNG XÃ HỘI KHÁC2.2 Quy phạm pháp luật Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban hành và bảo vệ thực hiện tại để điều chỉnh quan hệ làng mạc hội theo đông đảo hướng và nhằm đạt được những mục đích nhất định.Phân một số loại QPPLCăn cứ vào đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh pháp luật, hoàn toàn có thể phân phân tách quy phi pháp luật thành các nhóm như: ­ quy phạm pháp luật hình sự, ­ quy phạm pháp luật hành chính, ­ quy phạm pháp luật dân sự…  Phân các loại QPPLCăn cứ vào văn bản của quy phi pháp luật, bao gồm thể chia quy phạm pháp luật thành: ­ Quy phạm pháp luật định nghĩa ­ Quy phạm pháp luật điều chỉnh ­ Quy phạm pháp luật bảo vệ  Phân một số loại QPPLCăn cứ vào phương pháp thể hiện trách nhiệm nêu vào phần quy định của quy phạm pháp luật có thể chia quy phạm pháp luật thành: ­ Quy phạm pháp luật dứt khoát ­ Quy phạm pháp luật không chấm dứt khoát hay còn được gọi là quy phạm pháp luật tùy nghi. ­ Quy phạm pháp luật hướng dẫn Phân nhiều loại QPPLCăn cứ vào cách thức thể hiện phần quy định của quy phạm pháp luật có thể chia quy phạm pháp luật thành: ­ Quy phạm pháp luật bắt buộc. ­ Quy phạm pháp luật cấm đoán. ­ Quy phạm pháp luật cho phép.CẤU TRÚC CỦA QPPL (1)CẤU TRÚC CỦA QPPL (2) Khái niệm: là một phần tử của QPPL, đặt ra những điều kiện, hoàn cảnh có thể xảy ra trong thực tế và cá nhân, tổ chức khi ở giữa những ĐK, HC đó chịu sự điều chỉnh của PLGIẢ Vai trò: xác minh phạm vi ảnh hưởng tác động của Pháp luậtĐỊNH giải pháp xác định: trả lời cho câu hỏi: Ai, công ty nào? vào ĐK, thực trạng nào? yêu thương cầu: Điều kiện, thực trạng phải rõ ràng, bao gồm xác, cạnh bên thực tếCẤU TRÚC CỦA QPPL(3) Khái niệm: là một thành phần của QPPL, nêu lên phương pháp xử sự mà cá nhân hay tổ chức triển khai ở vào ĐK, HC sẽ nêu trong bộ phận giả định được phép hoặc buộc phải tiến hành Vai trò: biểu đạt ý chí của NNQUYĐỊNH cách xác định: vấn đáp cho câu hỏi: được gia công gì, không được gia công gì và nên làm như thế nào? yêu cầu: nấc độ thiết yếu xác, rõ ràng, ngặt nghèo là 1 giữa những điều kiện bảo đảm an toàn nguyên tắc pháp chế.CẤU TRÚC CỦA QPPL(4) Khái niệm: là một bộ phận của QPPL, đặt ra biện pháp tác động mà NN dự kiến sẽ áp dụng đối với chủ thể không thực hiện đúng mệnh lệnh của NN sẽ nêu ở thành phần quy định Vai trò: bảo đảm an toàn QPPL được triển khai CHẾ nghiêm minh TÀI biện pháp xác định: vấn đáp cho câu hỏi: đơn vị gánh chịu hậu quả pháp lý ăn hại như rứa nào yêu thương cầu: hợp lý với tính chất, cường độ vi phạmCHế TÀI 2.3 Quan hệ pháp luật1.Khái niệm, đặc điểm2.Cấu thành3.Căn cứ làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt QHPL Khái niệm Quan hệ pháp luật là những quan hệ nảy sinh trong xã hội được các quy phạm pháp luật điều chỉnh, theo đó các bên tham gia có các quyền và nghĩa vụ pháp lý nắm thể. Hay: “QHPL là quan hệ xã hội được xác lập, tồn tại, phát triển và chấm dứt trên cơ sở của các quy phạm pháp luật.” Đặc điểm của QHPL