Sách Chương Trình Giáo Dục Mầm Non 2019

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 01/VBHN-BGDĐT

Hà Nội, ngày 13 tháng bốn năm 2021

THÔNG TƯ

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

Thông bốn số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm2009 của cục trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục đào tạo mầmnon, gồm hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 9 năm 2009, được sửa đổi,bổ sung bởi:

1. Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 mon 12năm 2016 của bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục và Đào chế tác sửa đổi, bổ sung cập nhật một số nội dungcủa Chương trình giáo dục và đào tạo mầm non phát hành kèm theo Thông tư số17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo,có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2017.

Bạn đang xem: Sách chương trình giáo dục mầm non 2019

2. Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12năm 2020 của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên sửa đổi, bổ sung một số nội dungcủa Chương trình giáo dục và đào tạo mầm non phát hành kèm theo Thông tư số17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 mon 7 năm 2009 của cục trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo,đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tứ số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 mon 12 năm2016 của bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, bao gồm hiệu lực kể từ ngày 31 mon 3năm 2021.

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03tháng 12 trong năm 2007 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấutổ chức của bộ, ban ngành ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19tháng 3 năm 2008 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấutổ chức của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02tháng 8 năm 2006 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết và giải đáp thi hành một sốđiều của nguyên lý giáo dục;

Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ giáo dục và đào tạo Mầmnon, bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất quyết định ban hành Thông tứ như sau<1>:

Điều 1. Ban hành cố nhiên Thông tư này Chương trình giáo dục đào tạo mầm non.

Điều 2.<2> Thôngtư này còn có hiệu lực thi hành từ thời điểm ngày 08 mon 9 năm 2009 và thay thế Quyết địnhsố 5205/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2006 của cục trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạovề việc phát hành Chương trình thử nghiệm giáo dục mầm non. Chương trình giáo dụcmầm non ban hành kèm theo Thông tư này được vận dụng cho toàn bộ các cửa hàng giáo dụcmầm non thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ giáo dục Mầmnon bao gồm nhiệm vụ chỉ huy thực hiện Chương trình giáo dục đào tạo mầm non vào cả nước.

Điều 4. Các Ông (bà) Chánh vănphòng, Vụ trưởng Vụ giáo dục và đào tạo Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có tương quan thuộcBộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, chủ tịch Ủy ban nhân dân những tỉnh, tp trực thuộcTrung ương, Giám đốc những sở giáo dục và đào tạo và đào tạo và huấn luyện chịu trọng trách thi hành Thôngtư này./.

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Ngô Thị Minh

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

(Ban hành kèmtheo Thông tư phát hành Chương trình giáo dục mầm non)

Phần một

NHỮNG VẤN ĐỀCHUNG <3>

A. MỤC TIÊUCỦA GIÁO DỤC MẦM NON

Mục tiêu của giáo dục mầm nonlà góp trẻ em cách tân và phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thànhnhững yếu ớt tố trước tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một; hìnhthành và cải cách và phát triển ở trẻ em những tính năng tâm sinh lý, năng lượng và phẩmchất mang ý nghĩa nền tảng, những kĩ năng sống quan trọng phù phù hợp với lứa tuổi,khơi dậy và trở nên tân tiến tối đa những năng lực tiềm ẩn, đặt căn nguyên cho bài toán họcở những cấp học tiếp theo và cho vấn đề học tập trong cả đời.

B. Quan liêu ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNGTRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

1. Chương trình giáo dục mầmnon là chương trình khung, có tính chất mở, thể hiện kim chỉ nam giáo dục mầm non,quy định những yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục mần nin thiếu nhi và đánhgiá sự cách tân và phát triển của trẻ, làm căn cứ cho việc quản lí, chỉ huy và tổ chức nuôidưỡng, chuyên sóc, giáo dục trẻ em ở tất cả các cơ sở giáo dục đào tạo mầm non bên trên phạmvi cả nước; đồng thời là cam kết của đơn vị nước nhằm bảo đảm chất lượng cho tất cả hệthống cùng từng cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non.

Chương trình giáo dục mầm nonđược tạo trên cơ sở quan điểm của Đảng, đơn vị nước về đổi mới căn bản, toàndiện về giáo dục và đào tạo, có thừa kế những ưu việt của công tác chămsóc, giáo dục đào tạo trẻ trước đây, được cải cách và phát triển trên quan điểm bảo vệ đáp ứng sựđa dạng của những vùng miền, các đối tượng người dùng trẻ, hướng đến sự trở nên tân tiến toàn diệnvà tạo cơ hội cho trẻ vạc triển.

2. Lịch trình giáo dụcmầm non đảm bảo kết nối chặt chẽ giữa những độ tuổi bên trẻ và mẫu mã giáo cùng với nhau,liên thông với Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông. Chương trình biểu đạt quan điểmgiáo dục toàn diện, tích hợp, mang trẻ làm trung chổ chính giữa với phương châm giáo dục “chơi nhưng học, học bởi chơi”.

3. Chương trình giải pháp những văn bản giáo dụcáp dụng đối với mọi trẻ em mầm non, bên cạnh đó trao quyền chủ động cho địaphương, cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non, gia sư trong việc lựa chọn, bổ sung cập nhật một số nộidung giáo dục đào tạo và tiến hành kế hoạch giáo dục tương xứng với trẻ em thiếu nhi và điềukiện của địa phương, của cơ sở giáo dục mầm non.

C. YÊU CẦU VỀNỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC MẦM NON VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ

I. YÊU CẦU VỀNỘI DUNG GIÁO DỤC MẦM NON

1. đảm bảo tính khoa học, tínhvừa sức và hình thức đồng tâm cải cách và phát triển từ dễ cho khó; bảo đảm tính liênthông giữa những độ tuổi, giữa bên trẻ, mẫu mã giáo và cấp cho tiểu học; thống tốt nhất giữanội dung giáo dục với cuộc sống hiện thực, gắn với cuộc sống và kinh nghiệm tay nghề củatrẻ, sẵn sàng cho trẻ từng bước hòa nhập vào cuộc sống.

2. Tương xứng với sự phân phát triểntâm lý, sinh lý của trẻ em em, hợp lý giữa nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục; giúptrẻ em phát triển khung người cân đối, khỏe khoắn mạnh, nhanh nhẹn; cung cấp kỹ năng sốngphù hợp với lứa tuổi; giúp trẻ nhỏ biết kính trọng, yêu mến, lễ phép với ông bà,cha mẹ, thầy giáo, cô giáo; yêu mến anh, chị, em, các bạn bè; thiệt thà, bạo dạn dạn, tựtin với hồn nhiên, yêu thích cái đẹp; mê say hiểu biết, say mê đi học.

II. YÊU CẦU VỀPHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC MẦM NON

1. Đối với giáo dục nhà trẻ,phương pháp giáo dục và đào tạo phải chú trọng giao tiếp thường xuyên, miêu tả sự yêu thươngvà tạo ra sự đính thêm bó của bạn lớn với trẻ; chăm chú đặc điểm cá nhân trẻ nhằm lựa chọnphương pháp giáo dục đào tạo phù hợp, khiến cho trẻ gồm cảm giác bình an về thể hóa học vàtinh thần; sinh sản điều kiện dễ dàng cho trẻ em được tích cực hoạt động giao lưu giữ cảmxúc, hoạt động với dụng cụ và vui chơi, kích say đắm sự cách tân và phát triển các giác quanvà các công dụng tâm lý, sinh lý; tạo môi trường thiên nhiên giáo dục gần gũi với form cảnhgia đình, giúp trẻ say đắm nghi với công ty trẻ.

2. Đối với giáo dục đào tạo mẫu giáo,phương pháp giáo dục phải tạo điều kiện đến trẻ được trải nghiệm, kiếm tìm tòi, khámphá môi trường thiên nhiên xung quanh bên dưới nhiều vẻ ngoài đa dạng, đáp ứng nhu cầu, hứngthú của con trẻ theo phương châm “chơi mà học, học bởi chơi”. Chú trọng thay đổi tổchức môi trường xung quanh giáo dục nhằm kích thích với tạo cơ hội cho trẻ tích cực và lành mạnh khámphá, thể nghiệm và sáng tạo ở những khu vực vận động một bí quyết vui vẻ. Kết hợphài hòa giữa giáo dục đào tạo trẻ vào nhóm chúng ta với giáo dục đào tạo cá nhân, chăm chú đặc điểmriêng của từng trẻ nhằm có cách thức giáo dục phù hợp. Tổ chức hợp lí các hìnhthức chuyển động cá nhân, theo nhóm bé dại và cả lớp, phù hợp với tuổi của lớp, vớikhả năng của từng trẻ, với yêu cầu và hào hứng của trẻ với với đk thực tế.

III. YÊU CẦUVỀ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ

Đánh giá sự cải cách và phát triển của trẻ(bao gồm reviews trẻ từng ngày và đánh giá trẻ theo giai đoạn) nhằm theo dõi sựphát triển của trẻ, làm các đại lý cho bài toán xây dựng và kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch giáo dục.Trong reviews phải bao gồm sự phối kết hợp nhiều phương pháp, hiệ tượng đánh giá; coitrọng review sự hiện đại của từng trẻ, reviews trẻ thường xuyên thẳng qua quan sáthoạt động hằng ngày.

D. ĐIỀU KIỆN THỰCHIỆN CHƯƠNG TRÌNH

I. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞGIÁO DỤC MẦM NON

1. Cơ sở giáo dục đào tạo mầm non có sứ mệnhhình thành và phát triển toàn diện nhân bí quyết cho trẻ nhỏ mầm non; được giao quyềntự nhà theo khí cụ của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức tổ chức máy bộ và hoạt độngcủa cơ sở giáo dục đào tạo mầm non theo lao lý của Điều lệ trường mầm non do cỗ trưởngBộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ban hành và theo cơ chế của điều khoản hiện hànhcó liên quan.

II. CÁN BỘ QUẢNLÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

1. Số lượng và cơ cấu tổ chức đội ngũ cánbộ quản lí lý, giáo viên, nhân viên đảm bảo an toàn tối thiểu theo quy định.

2. Cán bộ quản lý, giáo viên, cótrình độ được huấn luyện và đào tạo đạt chuẩn trở lên; thầy giáo được xếp nhiều loại Đạt trở lêntheo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; cán bộ thống trị được xếp loại Đạt trởlên theo chuẩn chỉnh hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non; cán cỗ quản lý, gia sư đượcbồi dưỡng về trình độ chuyên môn nghiệp vụ tương quan đến trách nhiệm để đáp ứng nhu cầu yêu mong pháttriển chương trình giáo dục và đào tạo nhà trường.

3. Nhân viên có chuyên môn chuyênmôn bảo vệ theo quy định, được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ tương quan đếnnhiệm vụ theo vị trí vấn đề làm trong cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non.

III. CƠ SỞ VẬTCHẤT, ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI, HỌC LIỆU, THIẾT BỊ DẠY HỌC

Địa điểm, diện tích, quy mô cơ sởgiáo dục mầm non; cơ sở vật chất vàđồ dùng, thứ chơi, học liệu, thiết bị dạy dỗ học đảm bảo an toàn theo quy định của bộ Giáodục với Đào tạo, những quy định có liên quan và đáp ứng yêu cầu cải cách và phát triển chương trìnhgiáo dục nhà trường.

IV. XÃ HỘI HÓAGIÁO DỤC

1. Cửa hàng triệt ý kiến phát triểngiáo dục là sự việc nghiệp của Đảng, của nhà nước cùng của toàn dân, cung cấp uỷ Đảng,chính quyền địa phương có trọng trách lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện gồm hiệu quảChương trình giáo dục và đào tạo mầm non; đảm bảo điều kiện tiến hành chương trình; thựchiện tráng lệ các cơ chế của Đảng, bên nước đối với cán cỗ quản lý, giáoviên và nhân viên trong những cơ sở giáo dục mầm non. Bên trường dữ thế chủ động thammưu với cung cấp ủy Đảng, chính quyền và phối phù hợp với các cá nhân, tổ chức triển khai ở địaphương để huy động nhiều chủng loại các nguồn lực tham gia các hoạt động giáo dục cùng hỗtrợ gớm phí, cơ sở vật chất nhà trường, xây dựng môi trường thiên nhiên giáo dục an toàn,lành mạnh, thân thiện.

2. Gia đình, cộng đồng được hướngdẫn cùng có trách nhiệm phối hợp với cơ sở giáo dục đào tạo mầm non bảo đảm an toàn điều khiếu nại đểthực hiện cơ chế sinh hoạt mang đến trẻ và cơ chế làm việc đối với giáo viên, nâng cấp chất lượng thực hiện chương trình giáo dục và đào tạo mầm non.

Phần hai

CHƯƠNG TRÌNHGIÁO DỤC NHÀ TRẺ

A. MỤC TIÊU

Chương trình giáo dục và đào tạo nhà trẻ nhằmgiúp trẻ từ 3 mon tuổi mang lại 3 tuổi vạc triển hợp lý về các mặt thể chất, nhậnthức, ngôn ngữ, tình cảm, kỹ năng xã hội cùng thẩm mỹ.

I. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

- khỏe mạnh mạnh, khối lượng và chiều cao phát triểnbình thường xuyên theo lứa tuổi.

- phù hợp nghi với chính sách sinh hoạt ở trong nhà trẻ.

- thực hiện được chuyển vận cơ bản theo độ tuổi.

- Có một số trong những tố hóa học vận động thuở đầu (nhanh nhẹn,khéo léo, thăng bởi cơ thể).

- có tác dụng phối hợp khôn khéo cử đụng bàn tay,ngón tay.

- có chức năng làm được một vài việc tự phục vụtrong ăn, ngủ và dọn dẹp vệ sinh cá nhân.

II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

- thích hợp tìm hiểu, khám phá thế giới xung quanh.

- bao gồm sự tinh tế cảm của các giác quan.

- có chức năng quan sát, nhấn xét, ghi nhớ và diễnđạt gọi biết bằng những câu nói đối kháng giản.

- Có một vài hiểu biết thuở đầu về phiên bản thân cùng cácsự vật, hiện nay tượng gần gụi quen thuộc.

III. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

- Nghe đọc được các yêu cầu đơngiản bởi lời nói.

- Biết hỏi với trả lời một vài câu hỏiđơn giản bằng lời nói, cử chỉ.

- Sử dụng tiếng nói để giao tiếp, diễnđạt nhu cầu.

- có chức năng cảm nhận vần điệu,nhịp điệu của câu thơ cùng ngữ điệu của lời nói.

Xem thêm: Nước Xông Tắm Gội Cho Bà Mẹ Sau Sinh Tốt Nhất Hiện Nay, Nước Xông Tắm Gội Cho Bà Mẹ Sau Sinh Tabame

- Hồn nhiên trong giao tiếp.

IV. PHÁT TRIỂNTÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

- gồm ý thức về bạn dạng thân, mạnh bạo dạngiao tiếp với phần đa ngư­ời ngay sát gũi.

- có khả năng cảm nhận cùng biểu lộcảm xúc với nhỏ người, sự vật dụng gần gũi.

- thực hiện được một số trong những quy địnhđơn giản trong sinh hoạt.

- mê say nghe hát, hát và vận độngtheo nhạc; ham mê vẽ, xé dán, xếp hình; ham mê nghe hiểu thơ, nói chuyện....<4>

B. KẾ HOẠCHTHỰC HIỆN

I. PHÂN PHỐI THỜIGIAN<5>

Chương trình xây đắp cho 35 tuần, hàng tuần làmviệc 5 ngày, áp dụng trong số cơ sở giáo dục đào tạo mầm non. Kế hoạch chăm sóc, giáodục mỗi ngày thực hiện tại theo chính sách sinh hoạt mang đến từng độ tuổi phù hợp với sựphát triển của trẻ em và đk của cơ sở giáo dục mầm non.

Thời điểm ngủ hè, lễ tết, nghỉ học tập kỳ theo quyđịnh bình thường của Bộ giáo dục và Đào tạo.

II. CHẾ ĐỘ SINHHOẠT

Chế độ sinh hoạt là sự việc phân vấp ngã thờigian cùng các hoạt động trong ngày 1 cách hợp lý và phải chăng ở những cơ sở giáo dục mầm nonnhằm đáp ứng nhu cầu nhu mong về tư tưởng và tâm sinh lý của trẻ, thông qua đó giúp trẻ con hình thànhnhững nền nếp, thói quen tốt và phù hợp nghi với cuộc sống đời thường ở đơn vị trẻ.<6>

1. <7> trẻ con 3 - 12 tháng tuổi

Trẻ 3 - 6 tháng tuổi

- Bú bà bầu

- Ngủ: 3 giấc

Chế độ sinh hoạt mang đến trẻ 3 - 6 mon tuổi

Thời gian

Hoạt động

20 - 30 phút

Đón trẻ

80 - 90 phút

Ngủ

20 - 30 phút

Bú người mẹ

50 - 60 phút

Chơi - Tập

110 - 120 phút

Ngủ

20 - 30 phút

Bú bà bầu

50 - 60 phút

Chơi - Tập

80 - 90 phút

Ngủ

20 - 30 phút

Bú chị em

50 - 60 phút

Trả trẻ

Trẻ 6 - 12 mon tuổi

- Bú chị em và ăn bổ sung cập nhật 2 - 3 bữa.

- Ngủ: 2 - 3 giấc

Chế độ sinh hoạt mang lại trẻ 6 - 12 tháng tuổi

Thời gian

Hoạt động

20 - 30 phút

Đón trẻ

80 - 90 phút

Ngủ

50 - 60 phút

Ăn

50 - 60 phút

Chơi - Tập

20 - 30 phút

Bú mẹ

110 - 120 phút

Ngủ

50 - 60 phút

Ăn

50 - 60 phút

Chơi - Tập

80 - 90 phút

Trẻ bé xíu ngủ/Trẻ phệ chơi/Trả trẻ con

2. <8> trẻ con 12 - 24 mon tuổi

Trẻ 12 - 18 tháng tuổi

- Ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ.

- Ngủ: 2 giấc.

Trẻ 18 - 24 mon tuổi

- Ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ.

- Ngủ: 1 giấc trưa.

Chế độ sinh hoạt mang đến trẻ 12 - 18 mon tuổi

Thời gian

Hoạt động

20 - 30 phút

Đón trẻ

50 - 60 phút

Chơi - Tập

80 - 90 phút

Ngủ

50 - 60 phút

Ăn chính

50 - 60 phút

Chơi - Tập

20 - 30 phút

Ăn phụ

110 - 120 phút

Ngủ

50 - 60 phút

Ăn chính

80 - 90 phút

Chơi/Trả trẻ

Chế độ sinh hoạt cho trẻ 18 - 24 mon tuổi

Thời gian

Hoạt động

50 - 60 phút

Đón trẻ

110 - 120 phút

Chơi - Tập

50 - 60 phút

Ăn chính

140 - 150 phút

Ngủ

20 - 30 phút

Ăn phụ

50 - 60 phút

Chơi - Tập

50 - 60 phút

Ăn chính

50 - 60 phút

Chơi/Trả trẻ

3. <9> con trẻ 24 - 36 tháng tuổi

- Ăn 2 bữa bao gồm và 1 bữa phụ.

- Ngủ: 1 giấc trưa.

Chế độ sinh hoạt mang đến trẻ 24 - 36 tháng tuổi

Thời gian

Hoạt động

50 - 60 phút

Đón trẻ

110 - 120 phút

Chơi - Tập

50 - 60 phút

Ăn chính

140 - 150 phút

Ngủ

20 - 30 phút

Ăn phụ

50 - 60 phút

Chơi - Tập

50 - 60 phút

Ăn chính

50 - 60 phút

Chơi/Trả trẻ

C. NỘIDUNG

I. NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨCKHỎE

1.<10> tổ chức triển khai ăn

- Xây dựng chính sách ăn, khẩu phần ăn cân xứng với độtuổi

Nhóm tuổi

Chế độ ăn

Nhu cầu khuyến cáo năng lượng/ngày/trẻ

Nhu cầu khuyến cáo năng lượng tại cơ sở giáo dục mầm non/ ngày/trẻ (chiếm 60 - 70% yêu cầu cả ngày)

3 - 6 tháng

(179 ngày)

Sữa chị em

500 - 550Kcal

330 - 350 Kcal

6 - 12 tháng

Sữa bà mẹ + Bột

600 - 700 Kcal

420 Kcal

12 - 18 tháng

Cháo + Sữa mẹ

930 - 1000 Kcal

600 - 651 Kcal

18 - 24 tháng

Cơm nát + Sữa mẹ

24 - 36 tháng

Cơm thường

- Số bữa ăn tại cơ sở giáo dục mầm non: hai bữachính cùng một bữa phụ.

+ năng lượng phân phối cho những bữa ăn: Bữaăn buổi trưa cung cung cấp từ 30% cho 35% năng lượng cả ngày. Bữa ăn buổi chiều cungcấp từ bỏ 25% mang lại 30% năng lượng cả ngày. Bữa phụ cung ứng khoảng 5% mang lại 10% nănglượng cả ngày.

+ xác suất các chất cung ứng năng lượng đượckhuyến nghị theo cơ cấu:

Chất đạm (Protit) hỗ trợ khoảng 13% - 20%năng lượng khẩu phần.

Chất khủng (Lipit) cung cấp khoảng 30% - 40%năng lượng chế độ

Chất bột (Gluxit) cung ứng khoảng 47% - 1/2 nănglượng khẩu phần.

- Nước uống: khoảng tầm 0,8 - 1,6 lít/trẻ/ngày (kể cảnước trong thức ăn).

- kiến thiết thực đơn hằng ngày, theo tuần, theomùa.

2. Tổ chức triển khai ngủ

Tổ chức mang đến trẻ ngủ theo yêu cầu độ tuổi:

- trẻ em từ 3 cho 12 mon ngủ 3 giấc, từng giấc khoảng90 - 120 phút.

- trẻ từ 12 cho 18 mon ngủ 2 giấc, từng giấckhoảng 90 - 120 phút.

- trẻ con từ 18 mang đến 36 mon ngủ 1 giấc trưa khoảng150 phút.

3. Vệ sinh

- dọn dẹp cá nhân.

- lau chùi môi trường: Vệ sinhphòng nhóm, thứ dùng, đồ dùng chơi. Giữ sạch nguồn nước và cách xử trí rác, nước thải.

4. Chăm lo sức khỏe cùng an toàn

- Khám sức mạnh định kỳ. Theo dõi, review sựphát triển của cân nặng và độ cao theo lứa tuổi. Phòng kháng suy dinh dưỡng,béo phì.

- phòng tránh các bệnh thường gặp. Theo dõi và quan sát tiêmchủng.

- Bảo vệ an ninh và chống tránh một số tai nạnthường gặp.

II. GIÁO DỤC

1. Giáo dục cải cách và phát triển thể chất

a) cải cách và phát triển vận động

- <11>Động tác trở nên tân tiến các nhóm cơ và hô hấp.

- <12> những vận rượu cồn cơ bản và trở nên tân tiến tố chất vận động ban đầu.

- <13> các cử hễ bàn tay, ngón tay.

b) giáo dục và đào tạo dinh dưỡng cùng sứckhỏe

- tập dượt nền nếp, kinh nghiệm tốttrong sinh hoạt.

- làm cho quen với một số việc tự phụcvụ, giữ lại gìn mức độ khỏe.

- phân biệt và tránh một số nguycơ không an toàn.

NỘIDUNG GIÁO DỤC THEO ĐỘ TUỔI

a) cải cách và phát triển vận động

Nội dung

3 - 12 mon tuổi

12 - 24 tháng tuổi

24 - 36 tháng tuổi

3 - 6 tháng tuổi

6 - 12 mon tuổi

12 - 18 mon tuổi

18 - 24 tháng tuổi

1. <14> Động tác cách tân và phát triển các đội cơ với hô hấp

Tập thụ động:

Tập thụ động:

Tập thụ động:

Hô hấp: tập hít thở.

Hô hấp: tập hít vào, thở ra.

- Tay: co, xoạc tay.

- Tay: co, duỗi, gửi lên cao, bắt chéo cánh tay trước ngực.

- Tay: giơ cao, chuyển phía trước, gửi sang ngang.

- Tay: giơ cao, gửi phía trước, chuyển sang ngang, chỉ dẫn sau.

- Tay: giơ cao, chỉ dẫn phía trước, gửi sang ngang, chỉ dẫn sau kết phù hợp với lắc bàn tay.

- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên.

- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng bạn sang 2 bên.

- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng bạn sang 2 bên, vặn tín đồ sang 2 bên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x