Sách Tiếng Anh Lớp 3 Tập 2

BộSách học viên Tiếng Anh Lớp 3tập 1 và tập 2 vì chưng Nhà xuất bản Giáo dụcấn phiên bản nhằm giúp những em học viên lớp 3 có tài liệu học môn giờ đồng hồ anh. Sách học viên tiếng anh 3 có 2 tập, từng tập bao gồm 10 Unit với 3 Lesson từng unit, được phân bổ như sau:

Tập một có 10 Unit, tự Unit 1 mang lại Unit 10.Tập hai tất cả 10 Unit từ Unit 11 đến Unit 20.

Sách tiếng Anh lớp 3 của cục Giáo Dục được thiết kế với theo phía giao tiếp, giúp các con bước đầu tiên làm quen thuộc và cải cách và phát triển khả năng tiếp xúc bằng giờ Anh thông qua cả 4 kỹ năng đó là nghe, nói, đọc, viết, trong những số ấy ưu tiên tập trung hoàn thiện kĩ năng luyện nghe với nói giờ đồng hồ Anh tốt nhất. Theo sách giờ Anh lớp 3 chương trình mới, học tập sinh chính là chủ thể của quy trình dạy học trong môi trường thiên nhiên văn hóa và đk học tập tương xứng với trọng điểm sinh lí lứa tuổi của những em.

Bạn đang xem: Sách tiếng anh lớp 3 tập 2

Sách tiếng Anh lớp 3 của Bộ giáo dục và đào tạo được phân thành 2 tập tương đương với 2 học kỳ trong quy trình học.

Xem thêm: Gọi Tên 10+ Quán Vịt Quay Ngon Ở Hà Nội Ngon Nức Tiếng, Top 10 Quán Vịt Quay Ngon Nổi Tiếng Ở Hà Nội

Cuốn sách học viên tiếng anh lớp 3 tập 1 bao hàm 2 chủ đề giao tiếp thân cận với học viên đó là “Me và My Friends” cùng “Me and My School”.Cuốn sáchhọc sinh giờ đồng hồ anh lớp 3 tập 2 có 2 chủ đề tiếp xúc khác là “Me and My Family” và “Me và The World Around”

Mỗi phần đang được chia thành 5 bài học tương ứng với 5 chủ đề của công tác học. vào cuốn sách tiếng Anh lớp 3 của bộ Giáo Dục, tập một sẽ có được 10 Unit ( từ Unit 1 mang lại Unit 10). Tập nhì cũng bao gồm 10 Unit ( tự Unit 11 mang đến Unit đôi mươi ). Mỗi Unit đa số có kết cấu chung là 3 Lesson/ Unit và kỹ năng và kiến thức có 4 phần nhằm luyện các tài năng Nghe – Nói – Đọc – Viết:

Competencies: Năng lực.Sentence patterns: chủng loại câu.Vocabulary: từ vựng.Phonics: Ngữ âm.

Nội dung cuốn sách học sinh Tiếng Anh 3 Tập 1:

Unit 1: Hello Unit 1 Lesson 1 trang 6-7 tiếng Anh 3 Unit 1 Lesson 2 trang 8-9 giờ Anh 3 Unit 1 Lesson 3 trang 10-11 giờ đồng hồ Anh 3

Unit 2: What’s your name? Unit 2 Lesson 1 trang 12-13 giờ đồng hồ Anh 3 Unit 2 Lesson 2 trang 14-15 giờ đồng hồ Anh 3 Unit 2 Lesson 3 trang 16-17 tiếng Anh 3

Unit 3: This is Tony Unit 3 Lesson 1 trang 18-19 giờ đồng hồ Anh 3 Unit 3 Lesson 2 trang 20-21 tiếng Anh 3 Unit 3 Lesson 3 trang 22-23 giờ đồng hồ Anh 3

Unit 4: How old are you? Unit 4 Lesson 1 trang 24-25 giờ đồng hồ Anh 3 Unit 4 Lesson 2 trang 26-27 giờ đồng hồ Anh 3 Unit 4 Lesson 3 trang 28-29 tiếng Anh 3Unit 5: Are they your friends? Unit 5 Lesson 1 trang 30-31 tiếng Anh 3 Unit 5 Lesson 2 trang 32-33 giờ Anh 3 Unit 5 Lesson 3 trang 34-35 tiếng Anh 3

Review 1 lớp 3 đánh giá 1 lớp 3 trang 36-37 giờ Anh 3 Short Story: Cat & Mouse 1 trang 38-39 tiếng Anh 3

Unit 6: Stand up! Unit 6 Lesson 1 trang 40-41 giờ Anh 3 Unit 6 Lesson 2 trang 42-43 giờ Anh 3 Unit 6 Lesson 3 trang 44-45 giờ Anh 3

Unit 7: That’s my school Unit 7 Lesson 1 trang 46-47 giờ Anh 3 Unit 7 Lesson 2 trang 48-49 giờ đồng hồ Anh 3 Unit 7 Lesson 3 trang 50-51 giờ đồng hồ Anh 3

Unit 8: This is my pen Unit 8 Lesson 1 trang 52-53 tiếng Anh 3 Unit 8 Lesson 2 trang 54-55 giờ đồng hồ Anh 3 Unit 8 Lesson 3 trang 56-57 tiếng Anh 3

Unit 9: What colour is it? Unit 9 Lesson 1 trang 58-59 tiếng Anh 3 Unit 9 Lesson 2 trang 60-61 giờ Anh 3 Unit 9 Lesson 3 trang 62-63 tiếng Anh 3

Unit 10: What vì you do at the break time? Unit 10 Lesson 1 trang 64-65 giờ Anh 3 Unit 10 Lesson 2 trang 66-67 tiếng Anh 3 Unit 10 Lesson 3 trang 68-69 giờ đồng hồ Anh 3

Review 2 lớp 3 review 2 lớp 3 trang 70-71 tiếng Anh 3 Short Story: Cat and Mouse


Nội dung sách học viên Tiếng Anh 3 Tập 2:

Unit 11: This is my family Unit 11 Lesson 1 trang 6-7 giờ Anh 3 Unit 11 Lesson 2 trang 8-9 giờ Anh 3 Unit 11 Lesson 3 trang 10-11 giờ đồng hồ Anh 3

Unit 12: This is my house Unit 12 Lesson 1 trang 12-13 giờ đồng hồ Anh 3 Unit 12 Lesson 2 trang 14-15 tiếng Anh 3 Unit 12 Lesson 3 trang 16-17 giờ Anh 3

Unit 13: Where’s my book? Unit 13 Lesson 1 trang 18-19 giờ đồng hồ Anh 3 Unit 13 Lesson 2 trang 20-21 tiếng Anh 3 Unit 13 Lesson 3 trang 22-23 giờ đồng hồ Anh 3

Unit 14: Are there any posters in the room? Unit 14 Lesson 1 trang 24-25 giờ Anh 3 Unit 14 Lesson 2 trang 26-27 tiếng Anh 3 Unit 14 Lesson 3 trang 28-29 giờ đồng hồ Anh 3

Unit 15: bởi you have any toys? Unit 15 Lesson 1 trang 30-31 tiếng Anh 3 Unit 15 Lesson 2 trang 32-33 tiếng Anh 3 Unit 15 Lesson 3 trang 34-35 giờ Anh 3

Review 3 lớp 3

Review 3 lớp 3 trang 36-37 giờ đồng hồ Anh 3 Short Story: Cat and Mouse 3 trang 38-39 tiếng Anh 3

Unit 16: bởi you have any pets? Unit 16 Lesson 1 trang 40-41 tiếng Anh 3 Unit 16 Lesson 2 trang 42-43 tiếng Anh 3 Unit 16 Lesson 3 trang 44-45 giờ đồng hồ Anh 3

Unit 17: What toys do you like? Unit 17 Lesson 1 trang 46-47 giờ đồng hồ Anh 3 Unit 17 Lesson 2 trang 48-49 tiếng Anh 3 Unit 17 Lesson 3 trang 50-51 giờ Anh 3

Unit 18: What are you doing? Unit 18 Lesson 1 trang 52-53 giờ đồng hồ Anh 3 Unit 18 Lesson 2 trang 54-55 giờ đồng hồ Anh 3 Unit 18 Lesson 3 trang 56-57 tiếng Anh 3

Unit 19: They’re in the park Unit 19 Lesson 1 trang 58-59 giờ Anh 3 Unit 19 Lesson 2 trang 60-61 giờ đồng hồ Anh 3 Unit 19 Lesson 3 trang 62-63 giờ đồng hồ Anh 3

Unit 20: Where’s Sapa? Unit trăng tròn Lesson 1 trang 64-65 tiếng Anh 3 Unit trăng tròn Lesson 2 trang 66-67 tiếng Anh 3 Unit đôi mươi Lesson 3 trang 68-69 giờ Anh 3

Review 4 lớp 3 nhận xét 4 lớp 3 trang 70-71 tiếng Anh 3 Short Story: Cat và Mouse