Sơ Đồ Tư Duy Môn Văn Lớp 9

Bạn vẫn xem: Tổng đúng theo Sơ Đồ bốn Duy Ngữ Văn 9 dễ Nhớ, tốt Nhất, Gợi Ý Sơ Đồ tư Duy các Tác tại buygenericlist.com

Chinh phục siêng đề thơ với truyện văn minh Ngữ văn 9 bởi sơ đồ bốn duy.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy môn văn lớp 9

Trọn cỗ sơ đồ tư duy môn ngữ văn lớp 9 học tập kỳ I và học kỳ II.

Mục: Ngữ Văn Ôn Thi Vào Lớp 10

Đang xem: Sơ đồ tứ duy ngữ văn 9

1. Sơ Đồ tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Ánh trăng (Nguyễn Duy)

*

Sơ Đồ tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Ánh

2. Sơ Đồ tứ Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Bài thơ về tiểu đội xe không kính (Phạm Tiến Duật)

*

Sơ Đồ tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Bài thơ về tiểu đội xe ko kính (Phạm Tiến Duật)

3. Sơ Đồ tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Bếp lửa (Bằng Việt)

*

Sơ Đồ bốn Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Bếp lửa (Bằng Việt)

4. Sơ Đồ bốn Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Đoàn thuyền tiến công cá (Huy Cận)

*

Sơ Đồ tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Đoàn thuyền tấn công cá (Huy Cận)

5. Sơ Đồ tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Đồng chí (Chính Hữu)

*

Sơ Đồ tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Đồng chí (Chính Hữu)

6.

Sơ Đồ tứ Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải)

*
Sơ Đồ tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Mùa xuân nho nhỏ dại (Thanh Hải)

7.

Xem thêm: Việt Nam Dự World Cup - World Cup Rất Gần Với Tuyển Nữ Việt Nam

Sơ Đồ tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Nói với nhỏ (Y Phương)

*

Sơ Đồ tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Nói với bé (Y Phương)

8. Sơ Đồ tứ Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Sang thu (Hữu Thỉnh)

*

Sơ Đồ bốn Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Sang thu (Hữu Thỉnh)

9. Sơ Đồ bốn Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Viếng lăng hồ chủ tịch (Viễn Phương)

*

Sơ Đồ tứ Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Viếng lăng hồ chí minh (Viễn Phương)

10. Sơ Đồ tứ Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Chiếc lược ngà (Nguyễn quang quẻ Sáng)

*

Sơ Đồ tứ Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Chiếc lược ngà (Nguyễn quang đãng Sáng)

11. Sơ Đồ tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Lặng lẽ Sa page authority (Nguyễn Thành Long)

*

Sơ Đồ tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Lặng lẽ Sa page authority (Nguyễn Thành Long)

12. Sơ Đồ tứ Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: xã (Kim Lân)

*

Sơ Đồ bốn Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: xóm (Kim Lân)

13. Sơ Đồ tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Những ngôi sao xa xôi (Lê Minh Khuê)

*

Sơ Đồ bốn Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Những ngôi sao xa xôi (Lê Minh Khuê)


READ: Sơ Đồ bốn Duy phong cách Hồ Chí Minh, Ngữ Văn Lớp 9, Sơ Đồ tứ Duy Bài phong cách Hồ Chí Minh