Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng

Trên một gai dây bầy hồi đang xuất hiện sóng dừng với biên độ dao động của các điểm bụng là A. M là một trong những phần tử dây dao động với biên độ 0,5A. Biết vị trí cân bằng của M cách điểm nút ngay gần nó độc nhất vô nhị một khoảng 2 cm. Sóng truyền trên dây bao gồm bước sóng là

 


Phương pháp giải

Biên độ của điểm biện pháp nút sóng khoảng tầm x: (A_M = A_bung.left| sin dfrac2pi xlambda ight|)


Biên độ giao động của điểm M là:

(eginarraylA_M = A_bung.left| sin dfrac2pi xlambda ight| Rightarrow 0,5A = A.left| sin dfrac2pi .2lambda ight|\ Rightarrow left| sin dfrac2pi .2lambda ight| = dfrac12 Rightarrow lambda = 24,,left( cm ight)endarray)


*
*
*
*
*
*
*
*

Quan sát sóng giới hạn trên một gai dây lũ hồi, tín đồ ta đo được khoảng cách giữa 5 nút sóng thường xuyên là 100 cm. Biết tần số của sóng truyền bên trên dây bởi 100 Hz, vận tốc truyền sóng trên dây là:


Trên một tua dây bầy hồi đang có sóng dừng. Biết khoảng cách ngắn tuyệt nhất giữa một nút sóng cùng vị trí thăng bằng của một bụng sóng là 0,25m. Sóng truyền trên dây với cách sóng là:


Trên một gai dây có chiều nhiều năm l , nhì đầu gắng định, đang sẵn có sóng dừng. Bên trên dây tất cả một bụng sóng. Biết gia tốc truyền sóng trên dây là v ko đổi. Tần số của sóng là:


Một sợi dây đàn hồi căng ngang, nhị đầu thế định. Trên dây bao gồm sóng dừng, vận tốc truyền sóng không đổi. Khi tần số sóng trên dây là $42 Hz$ thì bên trên dây bao gồm $4$ điểm bụng. Tính tần số của sóng trên dây ví như trên dây có $6$ điểm bụng.

Bạn đang xem: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng


Quan gần cạnh sóng giới hạn trên gai dây $AB$, đầu $A$ dao động điều hòa theo phương vuông góc với tua dây (coi $A$ là nút). Cùng với đầu $B$ tự do và tần số giao động của đầu $A$ là $22 Hz$ thì trên dây gồm $6$ nút. Ví như đầu $B$ cố định và thắt chặt và coi tốc độ truyền sóng của dây như cũ, để vẫn có $6$ nút thì tần số xê dịch của đầu $A$ phải bởi bao nhiêu?


Một tua dây $AB$ lâu năm $100 cm$ căng ngang, đầu $B$ cố gắng định, đầu $A$ gắn với một nhánh của âm thoa giao động điều hòa cùng với tần số $40 Hz$. Bên trên dây $AB$ tất cả một sóng dừng ổn định, $A$ được coi là nút sóng. Vận tốc truyền sóng bên trên dây là $20 m/s$. Search số nút sóng cùng bụng sóng bên trên dây, bao gồm cả $A$ và $B$.

Xem thêm: Review Son Shu Vỏ Đen 570 Vỏ Đen, Son Shu Uemura 570 Vỏ Đen


Trên một sợi dây dài 0,9 m có sóng dừng. Kể cả hai nút ở nhị đầu dây thì trên dây có 10 nút sóng. Biết tần số của sóng truyền trên dây là 200Hz. Sóng truyền bên trên dây có tốc độ là


Một sợi dây $AB$ nhiều năm $50 cm$. Đầu $A$ dao động với tần số $f = 50 Hz$. Đầu $B$ nỗ lực định. Bên trên dây $AB$ có một sóng ngừng ổn định, $A$ được coi là nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là $1 m/s$. Hỏi điểm $M$ bí quyết $A$ một khoảng chừng $3,5 cm$ là nút tốt bụng đồ vật mấy kể từ $A$ cùng trên dây bao gồm bao nhiêu nút, bao nhiêu bụng kể cả $A$ và $B$.


Một tua dây đàn hồi, hai đầu thắt chặt và cố định có sóng dừng. Khi tần số sóng bên trên dây là 20 Hz thì bên trên dây tất cả 3 bụng sóng. Muốn trên dây gồm 4 bụng sóng thì phải


Trong ống sáo một đầu kín một đầu hở có sóng giới hạn với tần số cơ bản là 110 Hz. Biết tốc độ truyền âm trong không gian là 330 m/s. Tìm kiếm độ nhiều năm của ống sáo.


Quan tiếp giáp trên một gai dây thấy tất cả sóng giới hạn với biên độ của bụng sóng là $a$. Tại điểm trên sợi dây bí quyết bụng sóng một trong những phần tư bước sóng có biên độ dao động bằng:


Một sợi dây lũ hồi căng ngang, đang sẵn có sóng dừng ổn định. Trên dây, $A$ là một trong điểm nút, $B$ là một trong điểm bụng sát $A$ nhất, $C$ là trung điểm của $AB$, với $AC = 10cm$. Biết khoảng thời hạn ngắn nhất giữa nhì lần nhưng li độ giao động của bộ phận tại $B$ bằng biên độ xấp xỉ của thành phần tại $C$ là $0,1s$. Tốc độ truyền sóng trên dây là:


Một tua dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng giới hạn ổn định. Trên dây $A$ là 1 trong điểm nút, $B$ là một trong điểm bụng ngay sát $A$ nhất, $AB = 14 cm$, điện thoại tư vấn $C$ là một trong điểm trong khoảng $AB$ tất cả biên độ bằng một nửa biên độ của $B$. Khoảng cách $AC$ là:


Một dây lũ hồi $AB$ đầu $A$ được rung dựa vào một pháp luật để tạo nên thành sóng dừng trên dây, biết Phương trình dao động tại đầu $A$ là $u_A= acos100πt$. Quan liền kề sóng ngừng trên gai dây ta thấy bên trên dây bao gồm điểm không phải là điểm bụng xê dịch với biên độ $b$ ((b e 0)) phương pháp đều nhau và biện pháp nhau khoảng $1m$. Quý giá của $b$ với tốc truyền sóng trên sợi dây theo thứ tự là:


Một tua dây căng ngang với hai đầu nuốm định, đang sẵn có sóng dừng. Biết khoảng cách xa độc nhất giữa hai bộ phận dây xê dịch với thuộc biên độ 5 milimet là 80 cm, còn khoảng cách xa độc nhất vô nhị giữa hai bộ phận dây xê dịch cùng trộn với cùng biên độ 5 milimet là 65 cm. Tỉ số giữa tốc độ cực to của 1 phần tử dây tại bụng sóng và vận tốc truyền sóng trên dây là


Sóng truyền bên trên một sợi dây bọn hồi có hai đầu thắt chặt và cố định với cách sóng λ. Để trên dây gồm sóng ngừng thì chiều nhiều năm của tua dây bằng


M, N và p là 3 vị trí cân bằng tiếp tục trên một sợi dây đang có sóng dừng cơ mà các thành phần tại đó xê dịch với cùng biên độ bởi (sqrt 3 cm). Biết vận tốc tức thời của hai bộ phận tại N cùng P vừa lòng (v_N.v_P ge 0); (MN = 40cm), (NP = 20cm), tần số góc của sóng là (20rad/s). Tốc độ dao cồn của phần tử tại trung điểm của NP khi gai dây bao gồm dạng một quãng thẳng bằng


Một sợi dây bầy hồi căng ngang với hai đầu nạm định. Sóng truyền bên trên dây có tốc độ không đổi tuy thế tần số f biến hóa được. Khi f nhận giá trị 1760 Hz thì bên trên dây có sóng ngừng với 4 bụng sóng. Giá trị nhỏ nhất của f bởi bao nhiêu để lên dây vẫn có sóng dừng?


Một tua dây đàn hồi OM nhiều năm 120 cm gồm hai đầu cố định. Khi được kích ưng ý dao động, bên trên dây hiện ra hai bụng sóng (với O với M là nhì nút), biên độ trên bụng là A. Tại điểm p. Gần O nhất xê dịch với biên độ (dfracA2) là

 


Để đo vận tốc truyền sóng v trên một tua dây đàn hồi AB, fan ta nối đầu A vào trong 1 nguồn xấp xỉ số tần số (f = 100,,Hz pm 0,02\% ). Đầu B được gắn ráng định. Người ta đo khoảng cách giữa nhì điểm trên dây gần nhất không xê dịch với tác dụng (d = 0,02,,m pm 0,82\% ). Tốc độ truyền sóng trên tua dây AB là


Trong giờ thực hành hiện tượng sóng ngừng trên dây với hai đầu rứa định, một học sinh thực hiện như sau: tăng tần số của dòng sản phẩm phát giao động thì thấy rằng khi sóng dừng xuất hiện thêm trên dây tương ứng với 1 bó sóng với 7 bó sóng thì tần số thu được vừa lòng (f_7 - f_1 = 150,,left( Hz ight)). Khi trên dây mở ra sóng ngừng với 4 nút sóng thì vật dụng phát tần số hiện cực hiếm là

 


Trên một tua dây bầy hồi căng ngang có tía điểm A, B và C làm thế nào để cho AB = 1cm, BC = 7cm. Lúc sóng dừng xuất hiện trên gai dây với cách sóng (lambda = 12cm)và tần số f = 50Hz thì A là 1 trong những nút sóng, B với C cùng xê dịch điều hòa theo phương trực tiếp đứng. Gọi d1 với d2 lần lượt là khoảng cách lớn tốt nhất giữa A cùng với B, và khoảng cách lớn độc nhất giữa A với C. Biết biên độ của điểm bụng là (a_B = 2cm), tỉ số (dfracd_2d_1) bằng


Hình vẽ bên mô phỏng một đoạn của một tua dây đang sẵn có sóng dừng bất biến với bước sóng (lambda = 50cm) sống hai thời gian khác nhau. Đường cong (M_1N_1) là đoạn gai dây ở thời khắc thứ nhất, con đường cong (M_2N_2) là đoạn dây kia ở thời gian thứ hai. Biết tỉ trọng các khoảng cách (dfracM_1M_2N_1N_2 = dfrac85) . Quý giá của (x) trên hình vẽ dao động là

*


Xét một sóng cơ truyền bên trên một dây đàn hồi siêu dài bao gồm bước sóng λ. Sau 1s, sóng truyền được quãng đường bởi L. Tần số của sóng này bằng


Sóng giới hạn trên một tua dây với hai đầu ráng định. Lúc tần số sóng là (f) thì trên gai dây có 10 nút sóng (kể cả nhị đầu). Ví như tần số sóng là (frac43f) thì bên trên dây gồm số bụng sóng là


Một sợi dây lũ hồi lâu năm 1,2m được treo lửng lơ trên một cần rung. Cần rung rất có thể dao động theo phương ngang cùng với tần số đổi khác được từ 50Hz mang lại 75Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 6m/s. Xem đầu nối với phải rung là nút sóng khi bao gồm sóng dừng trên dây. Trong quá trình chuyển đổi tần số rung, số lần tạo ra sóng giới hạn trên dây là


Đề thi trung học phổ thông QG - 2020

Một sợi dây dài 96 centimet căng ngang, gồm hai đầu AB rứa định. MN là nhì điểm trên dây với MA = 51 cm và NA = 69 cm. Trên dây có sóng ngừng với số bụng nằm trong vòng từ 5 bụng cho 19 bụng. Biết bộ phận dây trên MN xấp xỉ cùng pha và cùng biên độ. Gọi d là khoảng cách từ M tới điểm bụng sát nó nhất. Cực hiếm của d ngay sát nhất với mức giá trị như thế nào sau đây?