Truyện Đông Chu Liệt Quốc

1.

Bạn đang xem: Truyện đông chu liệt quốc

Nghe Lời Hát Tuyên Vương khinh Sát2. Bao Quýnh Chuộc Tội dâng Mỹ Nữ3. Quân Khuyển Nhung làm mưa làm gió Kiểu Kinh4. Tần Vương nằm Mộng Thấy nhỏ Trời5. Châu, Trịnh nhị nước gởi con tin6. Vì chưng nghĩa, Thạch,Thác giết con7. Ghen tuông tài, Công tử Át giết thịt Khảo thúc8. Mưu sâu, Hoa Đốc phế truất vua Tống9. Văn khương, gái Tề về nước Lỗ10. Ngôi nhà Châu , Hùng Thông tiếm vị11. Ỷ lao động , Tống Trang Công đòi của12. Tuyên Công dâm ô lập Tân đài13. Lỗ Hầu cùng bà xã sang Tề14. Trái lệnh, Châu Thiên Tử nổi xung15. Ung Lẫm lập mưu giết thịt tân chúa16. Giử lời hứa , Thúc Nha tiến quản Trọng17. Nước Tống ăn lễ giết mổ Trường Vạn18. Tào muội vung gươm dọa Tềhầu19. Trịnh lệ công lập kế về nước20. Tấn hiến công mê sắc lập Ly cơ21. Quản ngại trọng đoán thần Du nhi22. Quí hữu phụ trách nước Lỗ23. đam mê chim hạc, Vệ hầu mất nước24. Tề hoàn thành công việc lấy lòng đãi sứ Sở25. Đánh nước Quắc, Tuân tức mượn đường26. Bách Lý Hề nhận được vợ cũ27. Ly Cơ lập kế giết Thân Sinh28. Lý tự khắc một tay thịt hai vua29. Tấn Huệ công bắt giết tín đồ trung30. Tấn Huệ công bội ước cử binh31. Tấn Huệ công nồi giận làm thịt tướng32. Án Nga Nhi thủ tiết bị tiêu diệt theo33. Gắng tử Chiêu quay trở lại nưóc Tề34. Tống Tương công35. Tấn Trùng Nhĩ trở về nước nhà36. Tấn Hoài công trốn sang trọng Cao Lương37. Giới Tử Thôi cõng chị em đi ẩn38. Chu tương vương tránh sang nước khác39. Triển Hỉ hỏi kế Liễu Hạ Huệ40. Tiên Chẩn lập kế lừa Đắc Thần41. Thành Đắc Thần rút gươm tự tử42. Tương vương vãi thiết triều nghỉ ngơi Hà Dương43. Ninh Du lập kế cứu vớt vua Vệ44. Thúc Thiêm lâm hình bào chữa vua Tấn45. Mạnh mẽ Minh Cậy Tài Bị Tấn Vây46. Thượng Thần Giết cha Ở trong Cung47. Lộng Ngọc Cưỡi Phượng Theo Tiêu Sử48. Năm tướng tá bàn nhau làm loạn Tấn49. Công Tử Bão Phóng Tiền tải Nước50. Trọng Toại Tôn Lập Oa Công Tử51. Ðồng hồ nước Chép thẳng Án Ðào Viên52. Công Tử Tống Nghĩ tị Miếng Ăn53. Sở Trang vương vãi Trả Lại Đất Trần54. Sở vương Đuổi Quân Lâm Phủ55. Giắt Dao Lẻn Vào Dinh Quân Sở56. Tề Khoảnh Công Bày Cuộc download Cười57. Vu Thần kết duyên Với Hạ Cơ58. Ngụy Tướng quý phái Tần Đón Thầy Thuốc59. Tư Đồng Cậy cố gắng Tấn Lệ Công60. Tuân Dinh Hiến Kế phân tách Quân Ngạch61. Tấn Điệu Công Cử Binh Đánh Sở62. Chư Hầu Đem Quân Vây Tề Quốc63. Kỳ Hề Ra Sức cứu Dương Thiệt64. Loan Doanh diệt Tộc Thành Khúc Ốc65. Giết thịt Tề Quang, Thôi, Khánh giật Quyền66. Miễn Dư giết hại Nhà Ninh Hi67. Lư bồ Quí Đuổi Được Khánh Phong68. Tấn Bình Công ưng ý Nghe Âm Nhạc69. Sở Linh vương Cậy nuốm Hùng Cường70. Giết ba Anh, Sở Bình vương vãi Lên Ngôi71. Do Quả Đào, với mọi người trong nhà Sống Chết72. Dụ hai Con, Sở Bình Lập Kế73. Ngũ Viên Giả lẩn thẩn Hát thân Chợ74. Làm thịt Vô cực Tỏ Lòng Nang Ngoã75. Tôn Vũ dạy dỗ Cung con gái Tập Trận76. Hạp Lư Tiến Vào Thành Sinh Đô77. Giọt Lệ Bao tứ Tràn sảnh Tần78. Lê Di Hiến Kế dùng Lai Binh79. Lê Di lập mưu Hại Khổng Tử80. Phù không đúng Mắc Mưu Tha Vua Việt81. Tây Thi Làm hấp dẫn Vua Ngô82. Ngũ Viên Liều chết Can Vua Ngô83. Diệp Công khởi binh Đánh Vu Thắng84. Trí Bá tháo dỡ Nước Vào Tấn Dương85. Vì việc Nước, Nhạc Dương vứt Con86. Ngô Khởi Giết vợ Cầu Quan87. Vệ Ưởng không còn Lòng giúp Hiếu Công88. Tôn Tẫn giả Điên Thóat Nạn89. Vạn Cây Nỏ phun Chết Bàng Quyên90. đánh Tần làm Tướng Sáu Nước91. Nhường nhịn Ngôi Báu, yên ổn Khoái sợ hãi Mình92. Cậy mức độ Khỏe, Vua Tần Gãy Chân93. Triệu chủ Phụ bị tiêu diệt Đói Cung Sa Khâu94. Thử to gan Thường, Phùng Hoan Gõ Gươm Hát95. Nhạc Nghị diệt Tề Thống Đại Quân96. Lạn Tương Như hai Lần tắt thở Vua Tần97. Phạm Chuy Gỉa bị tiêu diệt Trốn sang Tần98. Vua Tần Đòi Thủ cấp cho Nguỵ Tề99. Võ An Quân gồm Công Bị bị tiêu diệt Oan100. Lỗ trong Liên Quyết Không chịu Tôn Tần101. Tần Vương diệt Chu dời Chin Đỉnh102. Đạo Hoa âm, Mông ngao Bị Thua103. Lý Quốc Cữu Tranh Quyền giết Hoàng Yết104. Cam La Còn bé xíu Làm quan Lớn105. Mao Tiên túa áo Can Vua Tần106. Vương ngao Phản gián Giết Lý Mục107. Dâng Địa Đồ gớm Kha Náo Tần Đình108.

Xem thêm: Top 5 Chai Nước Hoa Nam Mùa Hè Sảng, 15 Hương NướC Hoa Nam Kinh Điển Dành Cho Mùa Hè

Kiêm Sáu Nước Thống độc nhất Thiên Hạ

1">1. Nghe Lời Hát Tuyên Vương coi thường Sát2">2. Bao Quýnh Chuộc Tội dâng Mỹ Nữ3">3. Quân Khuyển Nhung làm loạn Kiểu Kinh4">4. Tần Vương nằm Mộng Thấy con Trời5">5. Châu, Trịnh nhị nước gởi con tin6">6. Bởi vì nghĩa, Thạch,Thác giết con7">7. Tị tài, Công tử Át giết Khảo thúc8">8. Mưu sâu, Hoa Đốc phế truất vua Tống9">9. Văn khương, gái Tề về nước Lỗ10">10. Khu nhà ở Châu , Hùng Thông tiếm vị11">11. Ỷ lao động , Tống Trang Công đòi của12">12. Tuyên Công dâm ô lập Tân đài13">13. Lỗ Hầu cùng bà xã sang Tề14">14. Trái lệnh, Châu Thiên Tử nổi xung15">15. Ung Lẫm lập mưu giết mổ tân chúa16">16. Giử lời hứa , Thúc Nha tiến quản Trọng17">17. Nước Tống ăn lễ làm thịt Trường Vạn18">18. Tào muội vung gươm dọa Tềhầu19">19. Trịnh lệ công đồ mưu về nước20">20. Tấn hiến công mê sắc đẹp lập Ly cơ21">21. Quản trọng đoán thần Du nhi22">22. Quí hữu phụ trách nước Lỗ23">23. Mê man chim hạc, Vệ hầu mất nước24">24. Tề hoàn công lấy lòng đãi sứ Sở25">25. Đánh nước Quắc, Tuân tức mượn đường26">26. Bách Lý Hề dấn được bà xã cũ27">27. Ly Cơ đồ mưu giết Thân Sinh28">28. Lý tự khắc một tay thịt hai vua29">29. Tấn Huệ công bắt giết tín đồ trung30">30. Tấn Huệ công bội cầu cử binh31">31. Tấn Huệ công nồi giận làm thịt tướng32">32. Án Nga Nhi thủ tiết chết theo33">33. Rứa tử Chiêu quay trở lại nưóc Tề34">34. Tống Tương công35">35. Tấn Trùng Nhĩ về bên nước nhà36">36. Tấn Hoài công trốn quý phái Cao Lương37">37. Giới Tử Thôi cõng chị em đi ẩn38">38. Chu tương vương kị sang nước khác39">39. Triển Hỉ hỏi kế Liễu Hạ Huệ40">40. Tiên Chẩn lập mưu lừa Đắc Thần41">41. Thành Đắc Thần rút gươm trường đoản cú tử42">42. Tương vương vãi thiết triều làm việc Hà Dương43">43. Ninh Du lập kế cứu vãn vua Vệ44">44. Thúc Thiêm lâm hình biện hộ vua Tấn45">45. Táo bạo Minh Cậy Tài Bị Tấn Vây46">46. Thượng Thần Giết cha Ở trong Cung47">47. Lộng Ngọc Cưỡi Phượng Theo Tiêu Sử48">48. Năm tướng tá bàn nhau làm mưa làm gió Tấn49">49. Công Tử Bão Phóng Tiền tải Nước50">50. Trọng Toại Tôn Lập Oa Công Tử51">51. Ðồng hồ Chép trực tiếp Án Ðào Viên52">52. Công Tử Tống Nghĩ ganh Miếng Ăn53">53. Sở Trang vương vãi Trả Lại Đất Trần54">54. Sở vương vãi Đuổi Quân Lâm Phủ55">55. Giắt Dao Lẻn Vào Dinh Quân Sở56">56. Tề Khoảnh Công Bày Cuộc cài Cười57">57. Vu Thần kết duyên Với Hạ Cơ58">58. Ngụy Tướng lịch sự Tần Đón Thầy Thuốc59">59. Bốn Đồng Cậy cụ Tấn Lệ Công60">60. Tuân Dinh Hiến Kế phân chia Quân Ngạch61">61. Tấn Điệu Công Cử Binh Đánh Sở62">62. Chư Hầu Đem Quân Vây Tề Quốc63">63. Kỳ Hề Ra Sức cứu giúp Dương Thiệt64">64. Loan Doanh khử Tộc Thành Khúc Ốc65">65. Giết Tề Quang, Thôi, Khánh giật Quyền66">66. Miễn Dư sát hại Nhà Ninh Hi67">67. Lư ý trung nhân Quí Đuổi Được Khánh Phong68">68. Tấn Bình Công ưa thích Nghe Âm Nhạc69">69. Sở Linh vương vãi Cậy cụ Hùng Cường70">70. Giết tía Anh, Sở Bình vương Lên Ngôi71">71. Vị Quả Đào, cùng mọi người trong nhà Sống Chết72">72. Dụ nhị Con, Sở Bình Lập Kế73">73. Ngũ Viên Giả ngốc Hát thân Chợ74">74. Giết mổ Vô cực Tỏ Lòng Nang Ngoã75">75. Tôn Vũ dạy Cung nữ Tập Trận76">76. Hạp Lư Tiến Vào Thành Sinh Đô77">77. Giọt Lệ Bao bốn Tràn sảnh Tần78">78. Lê Di Hiến Kế dùng Lai Binh79">79. Lê Di đồ mưu Hại Khổng Tử80">80. Phù sai Mắc Mưu Tha Vua Việt81">81. Tây Thi Làm hấp dẫn Vua Ngô82">82. Ngũ Viên Liều bị tiêu diệt Can Vua Ngô83">83. Diệp Công cất binh Đánh Vu Thắng84">84. Trí Bá toá Nước Vào Tấn Dương85">85. Vì bài toán Nước, Nhạc Dương vứt Con86">86. Ngô Khởi Giết vợ Cầu Quan87">87. Vệ Ưởng không còn Lòng giúp Hiếu Công88">88. Tôn Tẫn đưa Điên Thóat Nạn89">89. Vạn Cây Nỏ bắn Chết Bàng Quyên90">90. Sơn Tần làm Tướng Sáu Nước91">91. Nhường Ngôi Báu, yên Khoái hại Mình92">92. Cậy mức độ Khỏe, Vua Tần Gãy Chân93">93. Triệu chủ Phụ chết Đói Cung Sa Khâu94">94. Thử dạn dĩ Thường, Phùng Hoan Gõ Gươm Hát95">95. Nhạc Nghị khử Tề Thống Đại Quân96">96. Lạn Tương Như nhị Lần tắt thở Vua Tần97">97. Phạm Chuy Gỉa chết Trốn sang Tần98">98. Vua Tần Đòi Thủ cung cấp Nguỵ Tề99">99. Võ An Quân gồm Công Bị chết Oan100">100. Lỗ vào Liên Quyết Không chịu đựng Tôn Tần101">101. Tần Vương diệt Chu dời Chin Đỉnh102">102. Đạo Hoa âm, Mông nghêu Bị Thua103">103. Lý Quốc Cữu Tranh Quyền giết mổ Hoàng Yết104">104. Cam La Còn nhỏ nhắn Làm quan Lớn105">105. Mao Tiên cởi áo Can Vua Tần106">106. Vương ngao Phản loại gián Giết Lý Mục107">107. Dưng Địa Đồ kinh Kha Náo Tần Đình108">108. Kiêm Sáu Nước Thống duy nhất Thiên Hạ
*

*
WRITE COMMENTreviews/comments

Please SIGN IN to lớn Write a Comment
Member ID:
Password:
if you don"t have a vm account, go here to REGISTER
TRUYỆN DÀI • TRUYỆN NGẮN • TRUYỆN DỊCH • TẬP TRUYỆN • TRUYỆN TÌNH CẢM • TRUYỆN TRINH THÁM • TRUYỆN GIÁN ĐIỆP • TRUYỆN gớm DỊ • TRUYỆN TIẾU LÂMTRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒ • TRUYỆN TÌNH DỤC • TRUYỆN KIẾM HIỆP • TRUYỆN DÃ SỬ • TRUYỆN trung hoa • THƠ • TẠP CHÍ • PHI HƯ CẤU • ENGLISH EBOOKS • EBOOKS FRANÇAIS • TRUYỆN KỊCH • EBOOKS by MEMBERS • TỰ LỰC VĂN ĐOÀN • GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN nam giới 1957-1975 • GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌC • TRUYỆN hay TIỀN CHIẾN • TRUYỆN MIỀN phái nam TRƯỚC 1975 • TỦ SÁCH TUỔI HOA • TÍN ĐỨC THƯ XÃ • MỤC LỤC TÁC GIẢ
*
*
*
*
*
*
*