XUYÊN BỐI TỲ BÀ CAO

*
*
*
*
*
*
*
*
*

khuyến cáo: “sản phẩm này không hẳn là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa trị bệnh”